Cyngor Conwy yn paratoi i ddymchwel pier Bae Colwyn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Pryd fydd Pier Fictoria ym Mae Colwyn yn cael ei ddymchwel?

Mae Cyngor Conwy wedi penderfynu sefydlu bwrdd prosiect i lywio'r penderfyniad i ddymchwel Pier Fictoria ym Mae Colwyn.

Ddydd Mawrth roedd y cyngor yn trafod ailddatblygu ardal glan môr y dref.

£53,000 y flwyddyn

Penderfynodd y cyngor llawn ddymchwel y pier ym mis Rhagfyr 2013.

Ar y pryd un o'r opsiynau oedd ail-ddatblygu'r pier ond roedd rhaid darganfod £15m er mwyn gwneud hyn.

Mae'r cyngor yn gwario £53,000 bob blwyddyn ar gynnal a chadw'r pier a adeiladwyd yn 1900.

Dywedodd arweinydd y cyngor, y Cynghorydd Dilwyn Roberts, "Wrth edrych ar y prosesau ar gyfer dymchwel, mae yna waith parhaus angen ei wneud i gadw'r ardal yn ddiogel ar gyfer y cyhoedd.

"Mae'n hanfodol bod ein dull ni ar gyfer y prosiect wedi'i strwythuro.

"Rydym yn sylweddoli fod barn yn rhanedig ynglŷn â'r pier ac mae'n ennyn teimladau cryf felly rydym yn awyddus i wneud popeth o fewn ein gallu i gadw pethau mewn trefn ac yn dryloyw."

Problem perchnogaeth

Mae'n bosib erbyn diwedd mis Ebrill y bydd gan y cyngor well amcan o'r amserlen fydd yn rhaid iddyn nhw ei dilyn.

Ym mis Ebrill bydd achos llys yng Nghaerdydd yn ymwneud â pherchnogaeth y pier.

Ers 2008 mae'r cyngor wedi bod yn gofalu am y pier 750 troedfedd o hyd wedi i'r perchennog Steven Hunt fynd yn fethdalwr.

Mae Mr Hunt yn dal i herio'r cyngor dros y berchnogaeth.

Ar ddiwedd yr achos mae'r cyngor yn gobeithio gwneud ceisiadau cynllunio.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol