Gwahardd ysmygu ar feysydd chwarae ysgolion Sir Gâr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn gwahardd ysmygu ar feysydd chwarae ysgolion

Bydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn gwahardd ysmygu mewn meysydd chwarae ysgolion ac mewn parciau, er mwyn diogelu plant rhag effeithiau mwg ail- law.

Mae bwrdd gweithredol y cyngor wedi cymeradwyo'r cynllun ac ar ddiwrnod dim ysmygu (Mawrth 12), maen nhw wedi gofyn i blant ddylunio posteri er mwyn apelio ar ysmygwyr i beidio tanio sigaret pan mae plant gerllaw.

Mae'r cyngor yn gobeithio yn y dyfodol byddan nhw'n gallu ymestyn y gwaharddiad i gynnwys ardaloedd y tu allan i ysgolion, canolfannau hamdden, a thraethau.

Maen nhw'n gobeithio y bydd cynghorau tref a chymuned yn dilyn eu hesiampl trwy weithredu'r gwaharddiad yn eu parciau nhw hefyd.

Dywedodd y Cynghorydd Jim Jones, sy'n gyfrifol am warchod y cyhoedd: "Mae meysydd chwarae di-fwg yn golygu na fydd plant yn wynebu'r risg o anadlu mwg ail-law.

"Tra bod cyflwyno'r gwaharddiad yma yn gam beiddgar, rydym yn ei weld fel y cam cyntaf i wneud llefydd lle mae plant yn ymgynnull yn fwy diogel ac yn lanach."

Wrth gyflwyno'r gwaharddiad mae'r cyngor yn gobeithio bydd plant yn dysgu bod ysmygu yn niweidiol.

Mi fydd y poster gorau gan ddisgyblion blwyddyn chwech yn cael ei ddefnyddio i hyrwyddo'r gwaharddiad.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol