BBC Cymru Fyw

Teulu yn galw am ymchwiliad yn ysbytai un bwrdd iechyd

Published
image captionBu farw Margaret Hoskins ym mis Mai 2012

Mae perthynas claf fu farw wedi iddyn nhw gael eu trin yn ysbytai Singleton a Threforys wedi galw am ymchwiliad i bob ysbyty o fewn bwrdd iechyd Abertawe Bro Morgannwg.

Yn ôl Graham Lucas, bu farw ei fam yng nghyfraith, Margaret Hoskins, wedi iddi gael gofal gwael yn ysbytai Singleton a Threforys, ac mae wedi cwrdd â swyddogion y bwrdd iechyd, yn galw am adolygiad ehangach o ysbytai'r bwrdd.

Mae'r teulu yn galw am yr adolygiad ehangach am ei bod eisiau dwyn y rhai sydd yn gyfrifol i gyfri ac er mwyn darganfod os oes na achosion eraill o esgeulustod o ran gofal wedi bodoli.

Mae llywodraeth Cymru eisoes yn adolygu safonau gofal yn ysbytai Tywysoges Cymru a Chastell Nedd Port Talbot, tra bod y bwrdd iechyd hefyd yn cynnal adolygiad.

Diffyg gweithredu

Mae bwrdd iechyd ABM yn cydnabod nad oedd rhai agweddau o ofal Mrs Hoskins wedi cyrraedd y safonau sy'n cael eu disgwyl, ond maen nhw'n dweud bod yr adolygiadau presennol yn ddigonol.

Dywedodd Graham Lucas wrth BBC Cymru:

"Mi wnaethon ni weld y staff nyrsio yn dod, yn dosbarthu meddyginiaeth, rhoi fe iddi mewn pot a'i adael e wrth ymyl bwrdd ei gwely a cherdded i ffwrdd. Mi fyddai'r staff nyrsio yn dod aton ni ac yn dweud bod Margaret yn cuddio ei meddyginiaeth yn ei gwely ac nad oedd hi yn cymryd y moddion.

"Yn ein tyb ni ac yn nhyb y bwrdd iechyd mi ddylai'r staff nyrsio fod wedi rhoi'r feddyginiaeth iddi a'i goruchwylio hi. Roedden nhw'n gwybod bod na broblem. Ond wnaethon nhw ddim gweithredu i ddelio gyda'r broblem."

Mewn datganiad, ymddiheurodd bwrdd iechyd Abertawe Bro Morgannwg gan ddweud nad oedd safon y gofal ddigon da ar adegau.

Ond honnodd y bwrdd eu bod wedi cymryd camau i sicrhau bod cleifion yn cael eu bwydo, a bod newidiadau i sicrhau nad oedd meddyginiaeth yn cael ei adael ar gypyrddau neu fyrddau.

Safon uchel

"Tra bod y mwyafrif o ofal yn ein hysbytai yn wych - mae bwrdd iechyd ABM yn delio gyda bron i filiwn o gleifion bob blwyddyn yn ein pedwar prif ysbyty yn unig ac ein cyfradd cwynion yw 0.15% - rydyn ni'n ymwybodol bod adegau pan nad yw hyn yn wir i bawb.

"Mae gan bob claf yr hawl i ddisgwyl gofal o safon uchel, gyson ac rydyn ni'n gwneud ein gorau i sicrhau bod hyn yn cael ei gynnig ar bob ward ac adran."

Dywedodd llefarydd ar ran llywodraeth Cymru: "Mae disgwyl i Mr Lucas gwrdd â'r Prif Swyddog Nyrsio fis nesaf i drafod ei bryderon wyneb wrth wyneb.

"Rydyn ni'n gobeithio y bydd yn gweld y cyfarfod yn un adeiladol."

Straeon perthnasol

  • Adolygiad i Fwrdd Iechyd Abertawe