BBC Cymru Fyw

Carchar i dri am gyflenwi cyffuriau yng ngogledd Cymru

Published
image copyrightNwp
image captionKurt Sanderson, David Roberts a Trefor Roberts
Mae tri dyn wedi eu carcharu yn Llys y Goron yr Wyddgrug ddydd Mercher am fod yn rhan o gang oedd yn cyflenwi canabis yng ngogledd Cymru.
Dywedodd y Barnwr Philip Hughes fod unrhyw un sydd yn gweithredu tor-cyfraith mewn gangiau troseddol yn wynebu cyfnod mewn carchar yn syth.
Cafodd Kurt Vincent Sanderson, 40, o Fochdre, ei garcharu am ddwy flynedd.
Cafodd David Paul Roberts, 34, o'r Rhyl ddedfryd o 18 mis ac fe dderbyniodd Trefor Glyn Roberts, 40, o Fochdre 15 mis o garchar.
Fe gyfaddefodd y tri eu bod wedi cynllwynio i gyflenwi canabis rhwng Mehefin a Hydref 2012.

Dilyn yn gudd

Fe aeth yr heddlu ati i'w dilyn yn gudd am gyfnod wrth i'r tri gyflenwi cyffuriau yn ardal Mochdre, Bae Colwyn a Bae Penrhyn, yn ogystal â Threffynnon a Llangollen.
Yn gynharach eleni fe gafwyd pedwerydd dyn, Corri Twist, 37, o'r Rhyl, yn ddieuog o fod yn rhan o'r cynllwyn.
Wrth ddedfrydu'r tri dyn i garchar fe ddywedodd y Barnwr Hughes ei fod yn fodlon fod y tri wedi chwarae rhan flaenllaw yn y cynllun.
Dywedodd y barnwr: ''Fe wnaethoch chi chwarae rhan mewn menter sylweddol i gyflenwi canabis yng ngogledd Cymru.
''Ond roeddech chi'n gwneud hyn dan gyfarwyddyd gan eraill oedd yn chwarae rhan fwy difrifol, sydd ddim o flaen y llys.''
Fe glywodd y llys for Sanderson wedi defnyddio hen adeilad i gadw canabis ag arian, ac i ddosbarthu cyffuriau i becynnau llai o faint.

£20,000 o ganabis

Daeth yr heddlu o hyd i werth £20,000 o ganabis wedi ei guddio dan bopty cegin. Pan gafodd Trefor Roberts ei arestio, fe ddaeth yr heddlu o hyd i ganabis gwerth £10,000.
Roedd y tri wedi pledio'n euog yn gynnar iawn ac fe gymrwyd hynny i ystyriaeth y llys.
''Mae'n rhaid dyfarnu cyfnod dan glo ac fe fydd yn rhaid i hyn ddigwydd yn syth'' meddai'r barnwr.