Cwest ar ôl gwrthdrawiad â bws

Cyhoeddwyd

Clywodd cwest i achos marwolaeth dyn fu mewn gwrthdrawiad â bws ym Modelwyddan ar Fawrth 8 fod y dyn wedi rhedeg at draffig oedd yn dod i'w gyfeiriad, ar ôl cerdded ar hyd llwybr troed.

Bu farw Andrew Gardiner, 43, o'r Rhyl, ar ôl y gwrthdrawiad ar Heol Sarn, Bodelwyddan, fore Sadwrn.

Cafodd teithiwr ar y bws ei gludo i Ysbyty Glan Clwyd yn dioddef o fân anafiadau.

Dywedodd y Crwner John Gittins wrth y cwest yn Llys Ynadon Llandudno fod archwiliad post-mortem wedi dangos fod Mr Gardiner wedi dioddef anafiadau niferus.

Cafodd y cwest ei agor a'i ohirio tan fis Awst.