Streic athrawon: UCAC yn tynnu nôl

Streic athrawon Image copyright Getty Images
Image caption Digwyddodd streic gynta'r athrawon yn yr anghydfod yn 2011

Mae undeb athrawon UCAC wedi penderfynu peidio galw ei aelodau i streicio ar Fawrth 26.

Roedd tri undeb - UCAC, NUT a NASUWT - wedi cyhoeddi y byddai athrawon yng Nghymru a Lloegr yn streicio ar y diwrnod hwnnw oherwydd ffrae am eu cyflogau, pensiynau ac amodau gwaith.

Cynhaliodd UCAC gyfarfod brys o'u cyngor cenedlaethol yn Aberystwyth ddydd Mercher cyn dod i'r penderfyniad i ymatal rhag streicio.

Dywedodd Elaine Edwards, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC: "Ers inni gyhoeddi'r bwriad i streicio, mae Llywodraeth San Steffan wedi cymryd nifer o gamau cadarnhaol.

"Yn sgil y datblygiadau positif hyn, mae UCAC wedi penderfynu parhau i bwyso am welliannau, a cheisio datrys yr anghydfod trwy drafodaethau ac ymgyrchu.

"Nid yw'r ymgyrch drosodd, o bell ffordd, ond mae'r undeb wedi penderfynu mai trwy drafodaethau, yn hytrach na thrwy weithredu diwydiannol, y mae'r gobaith orau o lwyddo ar hyn o bryd."

Nid yw'r ddau undeb arall eto wedi ymateb i gyhoeddiad UCAC, ond fe fydd Ysgrifennydd Addysg San Steffan, Michael Gove, yn cynnal cyfres o gyfarfodydd gyda'r holl undebau i drafod cyfres o bryderon.

Fe fydd hefyd drafodaethau penodol gydag UCAC, yr NUT a'r NASUWT am yr anghydfod penodol, ac fe fydd y cyfarfodydd wythnosol yn parhau tan y Pasg a thu hwnt.

Straeon perthnasol