Adroddiad: gall diddordeb yn y celfyddydau daclo tlodi

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae adroddiad y Farwnes Kay Andrews ar sut gall y celfyddydau helpu i daclo tlodi yng Nghymru wedi ei gyhoeddi

Mae adroddiad wedi ei gyhoeddi sy'n trafod sut y gall diddordeb yn y celfyddydau helpu i daclo tlodi yng Nghymru.

Cafodd yr adroddiad, Celfyddydau a Thlodi, ei ysgrifennu gan y Farwnes Kay Andrews, ac mae'n awgrymu sut y dylai sefydliadau celfyddydol fel theatrau weithio yn agosach gydag elusennau a grwpiau sy'n gweithio yn ardaloedd tlotaf Cymru.

Yn ôl yr adroddiad gall diddordeb yn y celfyddydau a'r amgylchedd hanesyddol rhoi hwb i gyrhaeddiad addysgol a sgiliau, a chodi balchder trigolion yn eu cymunedau.

Mae'n galw ar weithredu ar faterion fel cost trafnidiaeth a all rwystro pobl rhag teithio i fwynhau digwyddiadau celfyddydol.

Blaenoriaeth

Dywedodd Gweinidog Celfyddydau Llywodraeth Cymru, John Griffiths AC, fod mynd i'r afael â thlodi yn un o flaenoriaethau'r llywodraeth a bod yr adroddiad yn pwysleisio'r gwahaniaeth mae'r byd celf yn gallu ei wneud ym mywydau pobl.

Dywedodd: "Gall plant sydd wedi eu hysbrydoli gan eu cariad tuag at hanes gael eu hysgogi i ddarllen a chymryd rhan mewn prosiectau celfyddydol sy'n helpu codi hyder a sgiliau newydd.

"Yn yr astudiaethau yn yr adroddiad, mae'r gwaith da sydd yn cael ei wneud yn barod yn cael ei amlygu, yn ogystal â'r meysydd ble gallwn wneud mwy.

"Mae'r argymhellion hefyd yn ymarferol, gan ddweud sut gall y sectorau celfyddydol a threftadaeth wneud mwy mewn ardaloedd Cymunedau'n Gyntaf i hybu cyrhaeddiad (addysgol) a magu sgiliau."

Defnyddio'r adnoddau

Yn yr adroddiad, dywedodd y Farwnes Andrews ei bod yn gobeithio y bydd ei hargymhellion yn golygu bod modd gwneud mwy ar gyfer teuluoedd a chymunedau ble mae arian yn brin:

"Ddylai neb golli eu hawl i brofi pleserau gydol oes a'r diddordebau ddaw gyda chariad at ddarllen, cerddoriaeth, y celfyddydau a'r theatr.

"Ddylen nhw ddim chwaith deimlo bod hanes a threftadaeth Cymru, sy'n cael ei gadw yn ein sefydliadau diwylliannol, 'ddim iddyn nhw' neu deimlo nad ydyn nhw'n gwybod am orffennol a dyfodol y lle ble maen nhw wedi byw a magu eu plant."

Bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ei hymateb i'r adroddiad yn yr haf.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol