Gwobrau Dewi Sant i gydnabod 'llwyddiannau eithriadol'

  • Cyhoeddwyd
Carwyn Jones a Gideon Petersen gyda'r wobrFfynhonnell y llun, Llywodraeth Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Carwyn Jones a Gideon Petersen gyda'r wobr

Bydd llwyddiannau eithriadol pobl o bob cefndir ac o bob cwr o Gymru yn cael eu cydnabod wrth i enwau enillwyr cyntaf Gwobrau Dewi Sant gael eu cyhoeddi mewn seremoni yng Nghaerdydd nos Iau.

Dywed y Prif Weinidog Carwyn Jones a alwodd am sefydlu cynllun gwobrwyo o'r fath, mai'r nod yw cydnabod cyfraniad pobl arbennig.

Mae Gwobrau Dewi Sant wedi eu rhannu i naw categori.

Y cyhoedd sy'n enwebu pobl ar gyfer wyth o'r categoriau.

Y Prif Weinidog fydd yn dewis enillydd y nawfed categori, sef Gwobr Arbennig Prif Weinidog Cymru.

Cafodd y rhestr fer ei chyhoeddi ym mis Ionawr.

Enwau adnabyddus

Ymhlith yr enwau ar y rhestr fer mae Karin Williams, swyddog croesfan ysgol o'r Rhws.

Fe gafodd hi ei henwebu yn y categori dewrder ar ôl iddi ymateb yn reddfol i amddiffyn plant drwy sefyll o'u blaen pan gollodd gyrrwr reolaeth ar ei gar o flaen yr ysgol. Hefyd ar y rhestr fer mae Antur Waunfawr, menter gymdeithasol yng Nghaernarfon.

Cafodd yr Antur ei enwebu dan y categori menter am eu gwaith yn darparu cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant i bobl ag anawsterau dysgu.

Mae rhai wynebau adnabyddus yno hefyd, gan gynnwys Leigh Halfpenny a Warren Gatland, sydd wedi eu henwebu am eu cyfraniad i chwaraeon, a'r gantores Cerys Matthews sydd wedi'i henwebu yn y categori diwylliant.

Bydd y seremoni yn cael ei chynnal yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yng Nghaerdydd.

Gethin Jones sy'n cyflwyno'r seremoni sy'n cael ei darlledu ar S4C am 8.25.

Cyfle i ddiolch

Dywedodd Carwyn Jones mai'r nod yw gwobrwyo pobl sy'n cymryd "cam ychwanegol i wneud gwahaniaeth i ansawdd bywyd yng Nghymru.

"Rwy'n edrych ymlaen yn fawr iawn at y seremoni, ac yn arbennig at gael cyhoeddi enw enillydd fy Ngwobr Arbennig. Dyma'n cyfle i ddweud diolch. Dylai pob un o'r ymgeiswyr ymfalchïo yn eu llwyddiannau - rwy'n deall nad oedd yn hawdd dewis yr enillwyr."

Panel o feirniaid annibynnol, dan gadeiryddiaeth yr Arglwydd David Rowe Beddoe a luniodd y rhestr fer ac a ddewisodd yr enillwyr.

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau oedd Tachwedd 5, 2013.

Mae'r enillwyr yn derbyn tlws wedi'i greu'n arbennig gan y cerflunydd Gideon Petersen.