£21 miliwn i hybu gwaith ymchwil

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r rhwydwaith newydd yn canolbwyntio ar wyddoniaeth yr amgylchedd

Fe fydd dau sefydliad gwyddonol yn rhannu £21 miliwn wrth i'r rhan gyntaf o gynllun i ddenu talent gwyddonol o fri i Gymru gael ei gwblhau.

Ddydd Iau cafodd rhwydwaith gwyddoniaeth yr amgylchedd, carbon isel ac ynni ei lansio. Fe fydd y rhwydwaith wedi ei lleoli ym mhrifysgolion Bangor ac Aberystwyth.

Eisoes mae prosiect gwyddoniaeth bywyd wedi ei sefydlu yng Nghaerdydd, a phrosiect peirianyddol yn Abertawe.

Mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi £50 miliwn yng nghynllun Sêr Cymru.

Cafodd y cynllun ei lansio ym Mawrth 2012 gyda'r nod o ddenu gwyddonwyr o fri i Gymru ac i hybu maes ymchwil.

Ym mis Medi cafodd y rhwydwaith gyntaf ei sefydlu ym Mhrifysgol Caerdydd, sef rhwydwaith gwyddorau bywyd ac iechyd.

Mae'r rhwydwaith yn ffocysu ar ymchwil canser, heintiau, a chyflyrau sy'n effeithio'r ymennydd fel dementia ac Alzheimer's.

Newid hinsawdd

Mae'r ail rwydwaith ym Mhrifysgol Abertawe yn datblygu gwaith ymchwil ym maes peirianneg ddatblygedig.

Bydd y rhwydwaith ddiweddara'n gweld prifysgolion Bangor ac Aberystwyth yn gwneud gwaith ymchwil i'r modd rydym yn defnyddio adnoddau tir, dŵr, bwyd ac ynni.

Bydd y rhwydwaith hefyd yn asesu'r her sy'n ein hwynebu o ran newid hinsawdd.

"Mae gwyddoniaeth a datblygu gwaith ymchwil yn gonglfaen pwysig o economi llewyrchus," meddai Edwina Hart, Gweinidog Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth Cymru, fydd yn lansio'r rhwydwaith ddiweddara' ym Mangor.

"Mae'n rhoi hwb i'n sector gwaith ymchwil yn holl bwysig wrth wella cyflwr ein heconomi a sicrhau dyfodol llewyrchus i Gymru."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol