Dyn wedi deffro 'gyda dwylo AS drosto'

  • Cyhoeddwyd
Nigel Evans AS
Disgrifiad o’r llun,
Roedd dyn na ellid ei enwi am resymau cyfreithiol, wedi dweud wrth Lys y Goron Preston bod AS Ribble Valley wedi ymosod arno'n rhywiol tra'n cysgu ar soffa yn nhy Mr Evans yn 2009.

Clywodd llys bod dyn wedi deffro gan ddarganfod bod dwylo'r AS Nigel Evans drosto'i gyd.

Roedd y dyn, sy'n ei 20au, ac na ellid ei enwi am resymau cyfreithiol, wedi dweud wrth Lys y Goron Preston bod AS Ribble Valley wedi ymosod arno'n rhywiol tra'n cysgu ar soffa yn nhy Mr Evans yn 2009.

Fodd bynnag, fe ddywedodd wrth y llys nad oedd yn awyddus i ddweud wrth yr heddlu.

Mae'r cyn ddirprwy lefarydd, 56 oed, yn gwadu un cyhuddiad o dreisio, dau gyhuddiad o ymosod yn anweddus a chwech o ymosod yn rhywiol.

Mae'r cyhuddiadau yn gysylltiedig ag achosion yn cynnwys saith o ddynion, yn dyddio'n ôl i'r cyfnod rhwng 2002 a 2013.

Sylw dros ysgwydd

Clywodd y llys bod y dyn oedd yn gweithio yn San Steffan wedi sôn am ymddygiad Nigel Evans tuag ato wrth yr AS Ceidwadol, Dr Sarah Wollaston, mewn bwyty ar ôl ychydig o ddiodydd y llynedd.

Dywedodd bargyfreithiwr yr amddiffynydd "fe ddechreuoch chi'r drafodaeth gyda sylw dros ysgwydd... ac fe arweiniodd hynny at orfod dweud wrth yr heddlu, ac fe ddaru chi or-ddweud beth ddigwyddodd"; "Dydy hynna ddim yn wir" atebodd y dyn.

Clywodd y llys bod yr honiadau o ymosodiad rhywiol gan Nigel Evans wedi cael eu cyfeirio at Lefarydd Ty'r Cyffredin, John Bercow gan Sarah Wollaston AS, ac roedd y dyn yn dweud ei fod "wedi cael ei ddychryn bod sylw dros ysgwydd" mewn bar am y digwyddiad wedi cael ei gyfeirio at y Llefarydd.

Roedd y llys wedi clywed bod John Bercow wedi dweud ei fod yn fater i'r heddlu am fod y digwyddiad heb ddigwydd ar safle'r Senedd.

Roedd Dr Sarah Wollaston AS am i'r gwr roi cwyn i'r heddlu, ond doedd o ddim yn awyddus i wneud hynny, er ei fod yn dweud bod y sefyllfa'n "anghyfforddus yn broffesiynol".

Wrth gael ei groesholi gan y bargyfreithiwr, Peter Wright, gofynnwyd iddo "a oeddech chi'n teimlo'n ddibwer" wedi i'r heddlu gael eu galw, ac fe atebodd "Oeddwn."

"Oeddech chi'n teimlo eich bod wedi cael eich gwthio i gornel?" gofynnwyd iddo, ac fe atebodd y dioddefwr honeddig "Oeddwn braidd."

"Tipyn o gymeriad"

Dywedodd y dyn wrth y llys bod gan Mr Evans "rinweddau clodwiw" a'i fod wedi'i ddisgrifio fel "tipyn o gymeriad" yn 2012, flynyddoedd wedi'r digwyddiad honedig.

Wrth gael ei groesholi gan y bargyfreithiwr Peter Wright, fe ofynwyd iddo: "Dyma eich bradwr, fe wnaethoch chi ei alw'n "eich bradwr" ond flynyddoedd yn ddiweddarach, rydych yn ei alw'n "gymeriad."

Fe awgrymodd y bargyfreithiwr bod y dioddefwr yn agos ac yn gyfforddus gyda'r AS ac fe allai eraill wedi credu eu bod yn gwpwl, ond fe ddywedodd y dyn wrth y rheithgor ei fod yn berson cyffyrddol, normal, ac nad oedd erioed wedi rhoi'r argraff eu bod yn gwpwl.

Mae'r achos yn parhau.