Chwiban olaf Huw Eic

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd Huw Llywelyn Davies yn rhoi'r meic rhyngwladol i lawr, wedi'r gêm rhwng Cymru a'r Alban ddydd Sadwrn yn Stadiwm y Mileniwm, a hynny ar ôl 32 mlynedd o sylwebu'n Gymraeg.

Penwythnos olaf Pencampwriaeth y Chwe Gwlad 2014 fydd sylwebaeth olaf Huw Llywelyn Davies mewn gêm ryngwladol ar S4C.

Wedi'r gêm rhwng Cymru a'r Alban ddydd Sadwrn yn Stadiwm y Mileniwm, fe fydd yn rhoi'r meic rhyngwladol lawr, wedi 32 mlynedd o sylwebu'n Gymraeg ar S4C.

Er ei fod yn rhoi'r gorau i sylwebu rhyngwladol, bydd yn parhau i sylwebu ar gemau Pro 12 am weddill y tymor, ynghyd â chyfrannu at waith Adran Chwaraeon BBC Cymru Wales yn y dyfodol.

Mae Huw yn gyfarwydd i gefnogwyr a'i gyd-weithwyr fel ffynhonnell holl wybodus, gydag ystadegyn neu ffaith wrth law ar gyfer pob sefyllfa.

Daeth sylwebaeth ryngwladol gyntaf Huw nôl yn 1979 i Radio Cymru ac yna ar deledu i S4C yn 1983, yn ystod blwyddyn gynta'r sianel, ar achlysur y gêm gyfartal, 13-13, rhwng Cymru a Lloegr yn hen Bencampwriaeth y Pum Gwlad.

Ddydd Sadwrn, mae'r ganfed gêm ryngwladol i Gymru yn Stadiwm y Mileniwm ers ei hagor yn 1999.

Mae Huw wedi sylwebu ar 3 Camp Lawn i Gymru, 5 Taith gyda'r Llewod a 5 Cwpan y Byd, ynghyd â buddugoliaethau cofiadwy yn erbyn Awstralia a'r gêm ddramatig yn erbyn Lloegr y tymor diwethaf i benderfynu enillwyr y Bencampwriaeth.

Dywedodd Huw, "Dwi wedi bod yn ffodus iawn i gael gweithio ar gynifer o ddigwyddiadau chwaraeon mawr i S4C a'r BBC; mae llwyddiant wedi mynd a dod ar y cae chwarae ei hun, ond mae bod yno i brofi'r cyfan yn golygu cymaint i fi a d'wi'n ddiolchgar iawn i'm cyd-weithwyr a'r gynulleidfa am eu cefnogaeth hael ar hyd yr amser.

Disgrifiad o’r llun,
Prif Weithredwr Undeb Rygbi Cymru Roger Lewis yn talu teyrnged i Huw Llywelyn Davies cyn y gêm

"Dwi'n edrych ymlaen nawr at weithio ar bethau eraill i'r BBC ar ddiwedd y Chwe Gwlad."

"Cyfraniad amhrisiadwy"

Ychwanegodd Sian Gwynedd, Pennaeth Rhaglenni a Gwasanaethau Cymraeg BBC Cymru, "Mae Huw wedi ein tywys ar hyd cynifer o achlysuron rygbi cofiadwy dros y 30 mlynedd ddiwethaf.

"Mae ei gyfraniad unigryw i raglenni BBC Cymru wedi bod yn enfawr, a'i huodledd a'r defnydd o idiomau cyfoethog wedi bod yn bleser i wrando arno."

Meddai Dafydd Rhys, Cyfarwyddwr Cynnwys S4C: "Hoffwn ddiolch i Huw Llywelyn Davies am ei gyfraniad amhrisiadwy wrth gyfoethogi profiad cenedlaethau o wylwyr S4C yn ystod gemau rhyngwladol byw ar y Sianel.

"Gyda'i sylwebaeth fywiog, ei ddawn dweud naturiol a'i wybodaeth helaeth o'r gêm, mae wedi gosod safonau eithriadol o uchel i sylwebwyr y dyfodol eu hefelychu."

Dechreuodd Huw ei yrfa fel athro yng Ngholeg Llanymddyfri, cyn symud i HTV yn 1974 ac i'r BBC yn 1979.

Yn ogystal â'r sylwebu, bu'n gweithio ar amrywiaeth o raglenni eraill, fel yr Eisteddfod, rhaglenni sgwrs ac adloniant ysgafn a Dechrau Canu Dechrau Canmol.