Siân Gwenllian yn gadael Cabinet Gwynedd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Fe fydd Siân Gwenllian yn parhau i gynrychioli trigolion y Felinheli fel cynghorydd

Bydd Siân Gwenllian yn rhoi'r gorau i'w swydd ar Gabinet Cyngor Gwynedd wrth iddi baratoi i sefyll ar ran Plaid Cymru yn Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016.

Mae Ms Gwenllian wedi bod yn gyfrifol am arwain y portffolio addysg, plant a phobl ifanc ar y Cabinet.

Fe fydd hi'n parhau i gynrychioli trigolion y Felinheli fel cynghorydd.

Wrth roi teyrnged iddi, dywedodd Arweinydd Plaid Cymru Gwynedd, y Cynghorydd Dyfed Edwards: "Rydyn ni'n ddyledus i Siân am ei hymrwymiad a'i harweiniad o fewn y maes dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

"Mae hi wedi bod yn allweddol wrth osod yr agenda, gan symud materion addysg yn eu blaenau o fewn Gwynedd gan gydweithio â chynghorwyr, swyddogion, partneriaid, sefydliadau a thrigolion Gwynedd i ddatblygu a chynllunio ymhellach ar gyfer y dyfodol.

"Bydd Siân, yn ddi-os, yn parhau i gymryd diddordeb brwd yng ngwaith yr awdurdod fel cynrychiolydd lleol o fewn ei ward.

"Wrth agosáu at ddwy flynedd wrth y llyw, roedd gennym eisoes gynllun i drafod ad-drefnu'r Cabinet yng Ngwynedd. Byddwn felly'n dechrau'r gwaith hwnnw o drafod gyda chynghorwyr."

Bydd y broses o ddewis aelod cabinet newydd i lenwi'r bwlch yn cychwyn yn y dyddiau nesaf.