Cyhuddo gweinidog o ymosodiad anweddus

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Union of Independents
Disgrifiad o’r llun,
Mae Gwyn Ieuan Morgan yn weinidog ar ddau gapel

Mae gweinidog 82 oed o Sir Gaerfyrddin wedi cael ei gyhuddo wedi honiad hanesyddol o drosedd rhywiol yn erbyn plentyn.

Cafodd Gwyn Ieuan Morgan ei arestio ym mis Hydref y llynedd.

Bydd yn ymddangos yn y llys fis nesaf i wynebu cyhuddiad o ymosodiad anweddus ar fachgen o dan 14 oed.

Mr Morgan yw gweinidog capeli Bryn Iwan ger Cynwyl Elfed a Moreia, Blaenwaun ger San Clêr.

Bu'n gwasanaethu'r ddau gapel ers 1972, ond fe gafodd ei wahardd o'i ddyletswyddau pan gafodd ei arestio yn Hydref 2013.

Bryd hynny, dywedodd Mr Morgan wrth BBC Cymru ei fod yn gwadu'n llwyr yr honiad yn ei erbyn a'i fod yn "hollol hollol ddieuog."

Mewn datganiad fe ddywedodd Heddlu Dyfed Powys: "Gallwn gadarnhau bod dyn 82 oed wedi cael ei gyhuddo gydag ymosodiad anweddus ar fachgen o dan 14 oed.

"Bydd yn ymddangos gerbron Llys Ynadon Llanelli ar Ebrill 3, 2014."

Straeon perthnasol