Cofrestrfa tir yn Abertawe: Pryder am swyddi

  • Cyhoeddwyd
Cofrestrfa tirFfynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Yn Abertawe mae 430 yn gweithio ac yn cadw gwybodaeth am 23 miliwn o dai a busnesau

Mae undeb wedi dweud bod pryder am golli swyddi wrth i'r llywodraeth geisio barn am fwriad i hanner preifateiddio'r Gofrestrfa Tir.

Yn Abertawe mae 430 yn gweithio ac yn cadw gwybodaeth am 23 miliwn o dai a busnesau wrth i'r llywodraeth geisio barn am fwriad i hanner preifateiddio.

Dywedodd y Gweinidog Busnes, Michael Fallon, fod angen ystyried sut y byddai asedau'n fwy effeithlon yn y sector breifat.

Mae'r cynigion yn cynnwys sefydlu cwmni a chydweithio â chwmni preifat a bydd y cyfnod ymgynghori yn dod i ben ar Fawrth 20.

Dywedodd y gweinidog: "Os yw'r gofrestrfa'n fwy ystwyth yn y byd modern, bydd hi ar flaen y gad wrth ddigideiddio manylion a hybu twf yn yr economi."

Cyflogau is

Mae undeb y PCS wedi dweud eu bod yn poeni am gyflogau is ac amodau gwaeth.

"Fe allai hyn arwain at wasanaeth gwaeth i'r cyhoedd," meddai llefarydd.

"A'r rheswm yw llai o swyddi ac effaith andwyol ar gyflogau ac amodau gwaith.

"Os yw'r cyflogau'n llai, bydd perfformiad gweithwyr yn waeth."

Dywedodd llefarydd ar ran y llywodraeth: "Ni fydd penderfyniad tan ar ôl y cyfnod ymgynghori.

"Yna bydd modd deall unrhyw effeithiau ar staff."