Dymchwel safle ITV Cymru i adeiladu 243 o dai

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae ITV Cymru wedi bod ar y safle ers 1984

Mae cynghorwyr wedi cytuno y bydd pencadlys ITV Cymru yng Nghroes Cwrlwys yn cael ei ddymchwel er mwyn adeiladu 243 o dai.

Penderfynodd cynghorwyr Bro Morgannwg wrthod y cynlluniau'r llynedd oherwydd pryder am golli swyddi yn yr ardal.

Cafodd y cynlluniau eu cyflwyno unwaith eto ddydd Iau, a phenderfynodd y cyngor eu cymeradwyo.

Mae cais wedi ei wneud am ymateb gan ITV.

Mae ITV am symud 100 o'i weithwyr i Fae Caerdydd, drws nesaf i adeilad y Senedd, erbyn mis Mehefin.

Cafodd cynlluniau'r darlledwr eu gwrthod gan y cyngor ym mis Hydref, er iddyn nhw gael eu cymeradwyo gan swyddogion cynllunio.

Wedi apêl at Lywodraeth Cymru, cafodd y cynlluniau eu cyflwyno i'r cyngor eto, wedi i nifer o gwmnïau eraill adael yr ardal.

Roedd pryder am yr effaith y gall y tai newydd gael ar draffig yr ardal.

Ond dywedodd adroddiad i'r cyngor y byddai'r datblygiad o "fudd sylweddol", drwy greu tai fforddiadwy sydd eu hangen yn yr ardal.

Mae ITV eisoes wedi dweud y bydd symud i adeilad newydd, fodern ym Mae Caerdydd yn cryfhau eu presenoldeb yng Nghymru.

Ond roedd rhai o'r cwmnïau eraill yng Nghroes Cwrlwys wedi ymgyrchu yn erbyn adeiladu tai.

Roedd y darlledwr yn arfer cael ei adnabod fel HTV Cymru Wales.

Roedd ei phencadlys ym Mhontcanna yng Nghaerdydd yn wreiddiol, cyn symud i Groes Cwrlwys yn 1984.

Mae BBC Cymru wedi gofyn am ymateb ITV Cymru.