Dau ymgeisydd am arwain cyngor Caerdydd

  • Cyhoeddwyd

Bydd dau yn ymgeisio am swydd arweinydd Cyngor Caerdydd.

Ym mis Chwefror, cyhoeddodd Heather Joyce, arweinydd y cyngor, y byddai hi'n camu o'r neilltu.

Y ddau fydd yn ymgeisio am y swydd fydd cynghorydd Llanisien, Phil Bale, a Lynda Thorne, cynrychiolydd Grangetown.

Bydd y cyngor yn pleidleisio ddydd Llun.

Dywedodd llefarydd ar ran grŵp Llafur Caerdydd: "Mae'r rhinweddau y bydd Phil a Lynda yn dod i'r rôl yn adeiladu ar waith cadarn Heather Joyce a helpu i ni gwblhau gweledigaeth Llafur ar gyfer ein dinas.

"Bydd y grŵp yn pleidleisio i ethol arweinydd newydd nos Lun."

Wrth gyhoeddi ei hymddiswyddiad, dywedodd Ms Joyce ei bod hi am wario mwy o amser gyda'i gŵr, a'i bod yn falch o'r hyn yr oedd hi wedi ei gyflawni.

"Rwy'n teimlo fy mod i wedi gwneud yr hyn wnaeth y blaid ofyn i mi ei wneud pan gefais fy ngwneud yn arweinydd y grŵp nôl yn 2011 ac rydw i'n teimlo fod fy nghyfraniad fel arweinydd y cyngor yn ddigon fel bod yr amser iawn wedi dod i mi droi fy sylw nôl at fy nheulu, a gwasanaethu pobl Llanrhymni."