Yr Heulfan: annhebygol o ail-agor

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae'r cyngor yn argymell newid y ganolfan i gynnig gweithgareddau 'sych'

Mae'n annhebygol y bydd pwll nofio yn y Rhyl yn ail-agor, yn ôl y Cyngor Sir.

Caeodd yr Heulfan yn y Rhyl, a'r Ganolfan Nova ym Mhrestatyn a Chanolfan Bowls Gogledd Cymru, pan aeth ymddiriedolaeth Hamdden Clwyd i drafferth ariannol.

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi bod yn adolygu'r opsiynau ar gyfer y safleoedd, oedd yn cyflogi 120 o staff.

Mae'n annhebygol y bydd y Ganolfan Nova yn ail-agor yn fuan, ond gall y Ganolfan Bowls agor am lai o oriau.

Dyfodol ansicr

Bydd y cyngor yn trafod dyfodol y canolfannau hamdden mewn cyfarfod ar Fawrth 25.

Ond mae cabinet y cyngor eisoes wedi penderfynu tynnu cefnogaeth ariannol gwerth £200,000 ar gyfer 2014/15 yn ôl.

Roedd aelodau o Hamdden Clwyd wedi bod yn trafod gyda'r awdurdod ers tro, ond daeth y trafodaethau i ben heb gytundeb fis diwethaf.

Roedd Hamdden Clwyd wedi stopio masnachu ym mis Chwefror, gan adael 120 o weithwyr yn wynebu dyfodol ansicr.

'Ystyried pob opsiwn'

Dywedodd Rebecca Maxwell, cyfarwyddwr economaidd a chymunedol Sir Ddinbych bod y cyngor wedi ystyried pob opsiwn cyn gwneud yr argymhellion.

"Mae'r gost a'r risg o weithredu'r cyfleusterau yn yr Heulfan wedi bod yn ffactorau pwysig yn yr argymhelliad i beidio ail-agor y ganolfan.

"Roedden ni'n disgwyl y byddai'r offer a'r adeilad mewn cyflwr gwael, ac mae hyn wedi ei gadarnhau.

"Mae'r buddsoddiad fyddai ei angen allan o gyrhaeddiad y cyngor.

"Ni fyddai'n cynnig gwerth am arian ac mae'r Heulfan yn adeilad gyda hyd oes byr."

Straeon perthnasol