Gwylnos yng Nghaerdydd i gefnogi pobl Syria

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae miliynnau o bobl wewdi gorfod ffoi o Syria yn dilyn yr argyfwng yno, gyda llawer yn byw mewn gwersylloedd ffoaduriaid yn yr Iorddonen, Twrci a Lebanon

Dair blynedd union ers dechrau'r argyfwng gwaedlyd yn Syria, mae nifer o elusennau Cymreig wedi dod at ei gilydd i nodi'r digwyddiad.

Mewn gwylnos yn y Deml Heddwch yng Nghaerdydd nôs Wener fe ymunodd aelodau a chefnogwyr elusennau Achub y Plant, Oxfam Cymru, Cymorth Cristnogol Cymru a Cafod i gynnau canhwyllau i gofio am ddioddefaint pobl Syria.

Dywedodd Mary Powell-Chandler, pennaeth Achub y Plant Cymru: ''All pobl Syria ddim colli blwyddyn arall o'u bywydau o achos tywallt gwaed a dioddefaint. Fe ddangoswn ni i bob plentyn, dynes a dyn sydd yn ceisio goroesi'r argyfwng ein bod ni gyda nhw - ac ein bod ni gyda Syria.''

Mae disgwyl i filoedd o bobl mewn 40 gwlad gynnal gwylnosau y penwythnos hwn i nodi fod tair blynedd wedi mynd heibio ers dechrau'r argyfwng yn Syria.

Yn ôl pennaeth Oxfam Cymru, Julian Rosser: ''Mae Syria wedi dioddef dinistr difrifol o achos tair blynedd o ymladd. Mae dros 2.5m o bobl wedi ffoi o'r wlad ac mae bywydau miliynnau eraill wedi eu chwalu.

"Mae'r gymuned ryngwladol wedi dangos y gall uno ar Syria, ond rhaid bod yn gyson er mwyn galluogi fod diwedd i'r colli gwaed, ac er mwyn sicrhau fod cymorth dyngarol yn cyrraedd y wlad.

''Rhaid i wledydd roi yn hael i apel ddyngarol y Cenhedloedd Unedig am $6.5bn - sydd yn isel iawn ar hyn o bryd o ran yr arian yn y coffrau, ac mae angen ail-gychwyn trafodaethau ar ddyfodol y wlad ar frys.''

Ers tair blynedd mae lluoedd Arlywydd Bashar al-Assad o Syria wedi bod yn brwydro yn erbyn gwrthwynebwyr y llywodraeth. Cafodd y gwrthwynebwyr eu hysbrydoli gan brotestiadau'r Gwanwyn Arabaidd yn Nhiwnisia, yr Aifft a Libya.

Erbyn 2012 fe drodd y protestiadau yn fwy treisgar wrth i wrthwynebwyr y llywodraeth ffurfio carfannau arfog, ac erbyn diwedd y flwyddyn honno roedd sefyllfa o ryfel cartref wedi datblygu yn Syria.

Dywedodd Cathrin Daniel, pennaeth Cymorth Cristnogol Cymru: ''Mae'n rhyfeddol i wybod heddiw fod dros 9.5m o bobl Syria angen cymorth dyngarol wrth i'r sefyllfa waethygu - ffigwr sydd dair gwaith maint poblogaeth Cymru.

''Mae unigolion ac eglwysi drwy Gymru wedi dangos undod gyda phobl Syria trwy apelio am arian ac mae hyn wedi gwneud gwahaniaeth mawr.

''Fodd bynnag, dair blynedd ers dechrau'r argyfwng mae'n fwy pwysig nag erioed ein bod ni yma yng Nghymru yn cofio am ffawd pobl Syria...''