150 o swyddi i ogledd Powys wrth i gwmni gofal ehangu

Cyhoeddwyd

Mae cwmni sydd yn darparu gofal yn y cartref wedi cyhoeddi ei fod yn gobeithio cyflogi 150 o weithwyr yn yr wythnosau nesaf er mwyn cynnig gwasanaeth gofal yng ngogledd Powys.

Mae cwmni Abacare Ltd o Fangor wedi ennill cytundeb gan gyngor Powys i ddarparu gofal yn y cartref, wedi i'r cyngor ail-hysbysebu cytundebau gofal.

Mae'r cwmni yn darparu gwasanaeth arbennigol i bobl â dementia neu sydd angen gofal dwys.

Dywedodd Peter Angelides, rheolwr gyfarwyddwr Abacare Ltd, fod dod o hyd i weithwyr ar gyfer yr ardal yma'n anodd.

Fe ddywedodd: "Y sialens i ni fel asiantaeth gofal ydi ein bod yn gorfod cynnig gofal i bobl sydd yn byw mewn ardaloedd anghysbell.''

Mae'r asiantaeth yn cyflogi 260 o weithwyr yn barod, yn gweithio yn Ynys Môn, Prestatyn a Phowys.

Bydd rhai gweithwyr yn cael eu trosglwyddo o weithio ar gytundebau eraill ar y cytundeb newydd, ond fe ddywedodd fod angen i'r cwmni gyflogi rhwng 100 a 150 o bobl ar frys er mwyn ateb gofynion y cytundeb.

Mae Abacare yn un o bedwar cwmni sydd wedi ei ddewis i ddarparu gofal yn y cartref yn yr ardal, ac mae'r cwmni yn edrych am weithwyr i lenwi swyddi mewn ardal rhwng y Drenewydd a Machynlleth.