BBC Cymru Fyw

Cymeradwyo cais i achub clwb golff yn Sir Gâr

Published
image copyrightOther
image captionMae'r cwrs ar safle 120 erw
Mae Cyngor Sir Gâr wedi penderfynu cymeradwyo cais i achub Clwb Golff Garnant ger Rhydaman.
Mi allai'r clwb gael ei roi i'r aelodau a hynny ar ôl i'r cwmni oedd yn rhedeg y lle gael ei roi yn nwylo'r gweinyddwyr.
Cafodd y cwrs ei adeiladu ar hen safle glo brig ac mi gafodd dros £1 miliwn o arian cyhoeddus ei fuddsoddi yn y lle.
Y cyngor oedd bia'r safle am gyfnod tan iddyn nhw ofyn i gwmni preifat gymryd yr awenau sef Clay's o Wrecsam.
Cytunwyd ar gytundeb 25 mlynedd oedd yn cynnwys cymhorthdal o £160,000.
Ond fe aeth y cwmni i ddwylo'r gweinyddwyr yn fuan wedi i'r cymhorthdal ddod i ben.
Mae'r cyngor wedi dweud yn y gorffennol na fyddai cymhorthdal yn cael ei roi ac na fyddai unrhyw gost ychwanegol i'r trethdalwyr os bydd y clwb yn cael ei roi i'r aelodau.
Fe fydd y cais nawr yn mynd gerbron y cyngor llawn, ac os fyddan nhw'n cydsynio bydd yn cael ei gyflwyno i aelodau'r clwb yn ystod eu cyfarfod cyffredinol blynyddol.
Yr aelodau hynny fydd gyda'r gair olaf ar y mater.

Straeon perthnasol

  • Clwb golff yn nwylo'r gweinyddwyr?