Dim taith i Dde Affrica i gapten Cymru, Sam Warburton?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun, Cafodd Sam Warburton yr anaf tua diwedd y gêm

Dyw hi ddim yn edrych yn debygol y bydd Sam Warburton yn chwarae yn nhaith yr haf i Dde Affrica ar ol iddo ddatgymalu ei ysgwydd yn ystod gêm yr Alban ddydd Sadwrn.

Mi gafodd capten Cymru yr anaf tua diwedd y gêm yng Nghaerdydd.

"Mae'n ymddangos ei fod e wedi datgymalu ei ysgwydd ac mi oedd yn rhaid iddyn nhw ei rhoi o nol ar ôl y gêm," meddai Hyfforddwr Cymru, Warren Gatland.

"Mae'n debygol na fydd e yn gallu chwarae gweddill y tymor nac ar y daith chwaith."

"Mae'n cael sgan fory a'r tebygrwydd ydy y bydd o angen llawdriniaeth."

Mi enillodd Cymru o 51-3 yn erbyn yr Alban yn stadiwm y mileniwm. Ond penwythnos diwethaf colli wnaethon nhw yn erbyn Lloegr.

Mae Warren Gatland yn cyfaddef bod y tîm wedi bod yn anghyson yn ystod y bencampwriaeth. Ond mae'n dweud ei fod yn hapus gyda pherfformiad y chwaraewyr ddydd Sadwrn.

"Rydyn ni wedi bod yn onest iawn gyda'n hunain ac mi ydyn ni'n gwybod yn ystod y twrnament yma ein bod ni wedi bod ychydig yn anghyson.

"Dw i'n meddwl bod y chwaraewyr wedi ymateb yn dda iawn ac mi wnaethon nhw berfformio allan ar y cae."

Cytuno efo'r dyfarnwr

Mi oedd yn cytuno gyda phenderfyniad y dyfarnwr i roi cerdyn coch i Hogg ar ol iddo roi tacl hwyr i Dan Biggar. Roedd y dyfarnwr wedi rhoi cerdyn melyn iddo ond mi newidiodd ei feddwl a'i anfon o'r cae ar ol gweld y dacl eto.

Yn ol Gatland doedd hi ddim i fod yn dacl frwnt. Ond mi gymerodd Cymru fantais o'r ffaith bod gan yr Alban 14 o ddynion.

"Mae'n rhaid i chi deimlo trueni dros Stuart. Dyw e ddim y math yna o chwaraewr o gwbl."

Ychwanegodd: "Dw i ddim yn meddwl newch chi weld unrhywbeth felna gyda fe eto. Camgymeriad oedd e. O'n safbwynt ni, dydyn ni ddim yn dal dig.

"Mae'n rhaid i chi fod yn ddidostur ac o'r pwynt yna mi oedden ni yn ddidostur. Ond cyn hynny, o'n i yn meddwl bod ni yn weddol fodlon gyda'r ffordd yr oedd y gêm yn cael ei chwarae.

"Doedd yr Alban ddim yn medru ymdopi gyda'r ffaith ein bod ni'n gorfforol, yn yr ymosod na'r amddiffyn."

Straeon perthnasol