Ymgyrch i achub gwersyll gwyliau i blant ym Mhrestatyn

Children playing in the sea Image copyright Getty Images
Image caption Mae ysgolion wedi cael gwybod na fydd plant yn medru dod i'r gwersyll yn yr haf

Mae mwy na mil o bobl wedi cychwyn ymgyrch i drio cadw gwersyll i blant ar agor.

Mae Cyngor Salford yn bwriadu cau gwersyll gwyliau Salford ym Mhrestatyn sydd yn cynnig gwyliau i blant difreintiedig ers 1926.

Maen nhw'n gorfod talu £50,000 y flwyddyn i'r ymddiriedolwyr i redeg y lle ac yn dweud nad ydyn nhw yn gallu parhau i wneud hynny.

Mae 16 o ysgolion wedi cael eu harian blaendal yn ôl.

Deiseb

O fewn ychydig ddiwrnodau mae mwy na 1,400 o bobl wedi arwyddo deiseb sydd yn protestio yn erbyn y cynllun ac mae £25,000 wedi ei gasglu fel rhan o'r ymgyrch.

Yn ol yr ymgyrchwyr mi fyddai hyn yn talu am drwsio'r lle a chael gwared â'r asbestos sydd yno. Maen nhw yn obeithiol hefyd y byddan nhw yn medru casglu £50,000 y flwyddyn sydd ei angen.

Mae Marwan Koucash sydd yn berchen ar glwb rygbi Salford Red Devils wedi dweud y bydd yn rhoi £2,000 y flwyddyn am bum mlynedd.

Mae dyn busnes arall wedi cytuno i wneud yn siwr bod y diffoddwyr tân yn rhai digon diweddar am ddim.

Plant wedi siomi

Roedd rhieni Irene Crumb yn rhedeg y gwersyll yn y 1960au. Mae'n dweud bod disgwyl i drafodaethau ddechrau gyda'r cyngor ond bod pobl yn benderfynol o gadw'r lle ar agor:

"Mae'r arian yn dod o bob cyfeiriad ac mi ydyn ni yn siwr na fydd yr £50,000 y flwyddyn yn broblem.

"Mae'r plant oedd fod i ddod yr haf yma yn siomedig iawn. Dyma yr unig gyfle i rai ohonyn nhw gael unrhyw fath o wyliau, heb sôn am gael bod wrth ymyl y môr."