Prif Gwnstabl y Gogledd yn parhau yn ei swydd

  • Cyhoeddwyd
Mark Polin
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd Mark Polin ei benodi yn 2009

Bydd Mark Polin, Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru, yn aros yn ei swydd am dair blynedd arall, tan 2017.

Fe gafodd Mark Polin ei benodi yn 2009.

Cyn hynny, roedd yn ddirprwy Brif Gwnstabl Heddlu Sir Gaerloyw.

Daw hyn yn dilyn penderfyniad y Comisiynydd Heddlu a Throsedd, Winston Roddick, i ymestyn ei gytundeb.

Ar ôl tymor cychwynnol o hyd at 5 mlynedd, gall cytundebau Prif Gwnstabliaid gael eu hadnewyddu am hyd at 3 blynedd arall, a phob blwyddyn ar ôl hynny.

Meddai Mr Roddick: "Rwy'n hapus iawn bod Mr Polin wedi cytuno i aros yn y swydd am o leiaf tair blynedd arall.

"Mae'r berthynas sy'n bodoli rhwng y Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl yn un bwysig iawn.

"Rydym wedi gweithio'n effeithiol gyda'n gilydd i weithredu gwelliannau o fewn Heddlu Gogledd Cymru a chytuno ar feysydd ble gellir cyflwyno mentrau newydd er budd cymunedau Gogledd Cymru.

Fe wnaeth y tad i ddau o blant gychwyn ar ei yrfa gyda Heddlu Llundain yn 1983 a bu'n gweithio am bedair blynedd gyda Heddlu Gwent.

Ar hyn o bryd Mr Polin ydi Cadeirydd CPSH Cymru, cyfarfod rhanbarthol Gogledd Orllewin CPSH a Chadeirydd Cymdeithas Staff Prif Swyddogion Heddlu, sy'n cynrychioli buddion prif swyddogion yn genedlaethol.

Cafodd Mr Polin ei wobrwyo â Medal Heddlu'r Frenhines yn 2010.

Meddai Mr Polin: "Yn ystod fy amser fel Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru, mae'r Heddlu wedi gorfod wynebu newidiadau mawr ac ymateb i nifer o heriau; rhai gweithredol a rhai o ganlyniad i'r angen i wneud arbedion sylweddol.

"Rydym wedi canolbwyntio ar gynnal a gwella'r gwasanaethau a ddarperir, er gwaetha'r heriau hynny, ac rydym wedi cyflawni hyn mewn sawl ffordd wahanol.

"Rwy'n falch o allu arwain sefydliad o swyddogion heddlu a staff sydd wedi gwneud hyn yn bosib ac sy'n parhau i roi o'u gorau, ac rwy'n falch o gael y cyfle i barhau â'r gwaith hwn gyda chefnogaeth a dan oruchwyliaeth y Comisiynydd Heddlu a Throsedd."