Tad wedi marw wrth ddeifio i'r môr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun, Roedd Stephen Fidler gyda'i wraig, Samantha, a'i ddau fab, pan ddigwyddodd y ddamwain.

Bu farw gŵr o Bont-y-pŵl o flaen ei wraig a'i blant pan ddeifiodd i mewn i ddŵr bâs y môr yn Qatar.

Clywodd y cwest i'w farwolaeth bod Stephen Fidler yn chwarae gyda'i ddau fab tra'n cael hoe o'i waith yn y wlad yn y Dwyrain Canol.

Fe ddeifiodd oddi ar blatfform, ond roedd y môr yn llai dwfn nag yr oedd wedi'i gredu, ac fe darodd ei ben ar wely'r môr.

Fe gyhoeddodd Llys Crwner Casnewydd gasgliad o farwolaeth drwy ddamwain.

Clywodd y gwrandawiad fod Mr Fidler wedi bod yn gweithio fel syrfëwr yn Qatar a'i fod ar draeth yn y brifddinas, Doha, yn ystod gwyliau cyhoeddus pan ddigwyddodd y ddamwain.

Dywedodd ei wraig, Samantha, wrth y llys, ei bod wedi ceisio achub ei gŵr.

Fe gafodd ei dynnu o'r dŵr ac fe roddwyd cymorth cyntaf iddo, ond fe fu farw yno wedi iddo dorri asgwrn ei gefn yn ei wddf a derbyn cleisiau i'w benglog.

Dywedodd y Crwner, David Bowen, wrth ei wraig: "Roedd hyn yn brofiad trawmatig i chi a'r bechgyn. Mae wedi'ch amddifadu chi a'ch meibion o dad anhygoel."