Heddlu i daclo ymddygiad gwrthgymdeithasol ar Barc Caia

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Mae trigolion ym Mharc Caia yn Wrecsam wedi bod yn dioddef ymddygiad gwrth-gymdeithasol gan lanciau ers rhai misoedd

Mi fydd plismyn yn Wrecsam yn ymweld â stad Parc Caia yn amlach i geisio taclo problem ymddygiad gwrthgymdeithasol yno.

Mae adroddiadau bod grwpiau o bobl ifanc wedi bod yn amharu ar ansawdd bywyd y trigolion yno.

Eisoes mae nifer o lythyrau wedi cael eu danfon i rieni plant, sydd yn dweud y byddan nhw'n derbyn Gorchymyn Ymddygiad Gwrthgymdeithasol (ASBO) os nad yw eu hymddygiad yn gwella.

Yn ôl trigolion mae ffenestri a ffensys wedi cael eu malu, gyda wyau a mwd yn cael eu taflu at eu tai yn rheolaidd.

Brawychu

Mae Edna O'Hagan, 44, yn un o drigolion y stad sy'n poeni am beth fydd yn ei hwynebu pan ddaw adref o'i gwaith.

Dywedodd: "Dwi'n gobeithio bydd hyn yn gwneud gwahaniaeth. Mae pethau wedi distewi yn y gorffennol ac yna wedi ail-ddechrau.

"Mae yna hen ddynes yn byw ar ei phen ei hun gyferbyn â mi. Mae rhai o'r llanciau wedi bod yn pasio dŵr yn ei gardd, yn dringo ar ben y sied yno ac yn lluchio bomiau mwd. Mae'n siŵr ei bod wedi brawychu."

Dywedodd yr Arolygydd Paul Wycherley ei fod yn ceisio mynd i'r afael â chnewyllyn y broblem ac yn cydweithio gydag asiantau eraill ar y mater.

Meddai: "Mae llythyrau wedi cael eu danfon i rieni yn dweud y byddwn yn delio gyda'r math yma o ymddygiad gydag ASBO. Mae'n rhaid i ni hefyd ddelio gyda diffyg cyfrifoldeb rhai o'r rhieni, ac mae rhai ohonynt yn dweud eu bod yn barod i gysylltu â ni.

Esboniodd yr arolygydd bod yr ymddygiad drwg wedi bod yn digwydd ar Ffordd Sycamore, Gerddi Montrose a Rhodfa Eaton.

Perygl colli tŷ

Cam olaf i'r heddlu, yn ôl Arolygydd Wycherley, fyddai gweithredu gorchymyn i wasgaru a fyddai'n gwahardd grwpiau rhag ymgynnull.

Mi fydd gweithwyr ieuenctid Cyngor Sir Wrecsam yn ymuno gyda'r plismyn i fynd o gwmpas y stad yn y prynhawn a nosweithiau.

Mae Cyngor Wrecsam hefyd yn atgoffa tenantiaid am amodau eu cytundebau ac yn rhybuddio gallai ymddygiad plant fygwth y cytundebau yna.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol