Partneriaeth hyfforddi adeiladwyr yn torri tir newydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Gobaith y bartneriaeth yw cynhyrchu mwy o adeiladwyr y dyfodol.

Mae grŵp colegau a hyfforddwyr y diwydiant adeiladu wedi cytuno ar bartneriaeth i ddatblygu gweithwyr ar gyfer y byd adeiladu.

Bydd Grŵp Llandrillo Menai a CITB Cymru (Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu) yn cydweithio i ddatbygu gweithlu'r byd adeiladu er mwyn cyrraedd anghenion y rhanbarth yn y dyfodol.

Cafodd y cytundeb ei lofnodi mewn seremoni a gynhaliwyd yng Nghanolfan Ynni Coleg Menai yn Llangefni, Ynys Môn.

Mae grŵp y Coleg yn cynnwys Coleg Meirion-Dwyfor, Coleg Menai a Choleg Llandrillo ac yn cynnig hyfforddiant adeiladu mewn canolfannau o'r Rhyl i Ddolgellau.

'Sicrhau cronfa o bobl medrus'

Y CITB yw'r bwrdd hyfforddi ar gyfer y sector adeiladu, ac mae'n gweithio gyda'r diwydiant i annog hyfforddiant a datblygu sgiliau, a cheisio cynhyrchu gweithwyr diogel, proffesiynol a chymwys.

Disgrifiad o’r llun,
Wyn Prichard, cyfarwyddwr Cymru y CITB, a Glyn Jones, Prif Swyddog Gweithredol Grŵp Llandrillo Menai, yn llofnodi'r cytundeb.

Mae'r CITB yn cynnig cefnogaeth i helpu cwmnïau wella sgiliau, cynyddu eu hysbryd cystadleuol ac ymateb i sialensau fel yr agenda carbon isel, lleihau costau ar safle a recriwtio'r gweithwyr gorau ym mhob sector.

Dywedodd Glyn Jones, Prif Swyddog Gweithredol Grŵp Llandrillo Menai: "Mae hwn yn newyddion gwych i bobl ifanc yr ardal.

"Fe fydd yn sicrhau bod cyfleoedd hyfforddi yn cyfateb yn dda i anghenion hir dymor y diwydiant hollbwysig hwn, ac y gall pobl ifanc greu llwybrau clir i yrfa hir dymor, gwerthchweil."

Yn ôl cyfarwyddwr Cymru y CITB, Wyn Pritchard, bydd cyflogwyr yn croesawu'r cydweithio: "Mae 'na ddatblygiadau cadarnhaol iawn yn y sector adeiladu yng ngogledd Cymru, gan gynnwys adeiladu Wylfa Newydd.

"Mae'n hanfodol ein bod yn gallu sicrhau cronfa o bobl medrus fydd yn galluogi cwblhau y prosiectau hyn."

Mae'r ddau bartner eisoes yn gweithio'n agos â'i gilydd ond yn teimlo bod angen partneriaeth ffurfiol i sichrau bod y canolbwynt ar anghenion y disgybl a'r cyflogwr.