Trafod hybu defnydd y Gymraeg ym myd chwaraeon

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunDywedodd Meri Huws ei fod yn bwysig bod y Gymraeg yn "rhan o ddiwylliant chwaraeon"

Mae defnydd yr iaith Gymraeg ym myd chwaraeon yn cael ei drafod mewn cynhadledd yng Nghaerdydd ddydd Mawrth.

Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws sy'n cynnal y digwyddiad ar y cyd gyda Chwaraeon Cymru.

Y bwriad yw hybu a hwyluso defnydd o'r Gymraeg ym myd chwaraeon, a'r cyfleoedd i wneud hynny ymhellach.

Y sylwebydd Huw Llywelyn Davies fydd yn arwain y gynhadledd, a hynny wedi iddo sylwebu ar ei gêm ryngwladol olaf dros y penwythnos.

Rhannu gwybodaeth

Wedi trafodaethau rhwng Meri Huws a nifer o gymdeithasau chwaraeon yn 2013, penderfynodd y grŵp greu tasglu i geisio cynyddu darpariaeth Gymraeg ym myd chwaraeon.

Pwrpas y gynhadledd yw rhannu gwybodaeth a dangos wrth gymdeithasau chwaraeon pa gymorth sydd ar gael i wella darpariaeth cyfrwng Cymraeg.

Dywedodd Ms Huws: "Mae chwaraeon yn rhan bwysig o fywydau nifer o bobl, boed nhw'n aelod o dîm pêl-droed, yn anfon eu plant i wersi nofio neu'n gwylio gêm rygbi ar ddydd Sadwrn.

"Mae'n bwysig, felly, bod y Gymraeg yn rhan o ddiwylliant chwaraeon er mwyn galluogi unigolion yng Nghymru i fyw eu bywydau'n gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg.

"Gall cynyddu darpariaeth Cymraeg ym myd chwaraeon gynnig cyfleoedd hollbwysig i bobl ifanc i ddefnyddio'r Gymraeg yn gymdeithasol tu allan i'r ysgol."

'Rhan allweddol'

Yn ogystal â chlybiau a chymdeithasau chwaraeon, roedd cynrychiolwyr o Chwaraeon Cymru, Llywodraeth Cymru, yr Urdd, Mentrau Iaith, S4C a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd yn rhan o'r trafodaethau.

Un sy'n gweld y Gymraeg fel rhan "allweddol" o hybu aelodaeth a denu mwy o bobl ifanc yw Rhian Gibson, Prif Weithredwr Gymnasteg Cymru.

"Rydym wedi cynyddu nifer yr hyfforddwyr sy'n gallu cynnig sesiynau trwy gyfrwng y Gymraeg, yn cynnig adnoddau dysgu Gymnasteg ddwyieithog ac yn gweithio gyda'n clybiau i ddarparu gwersi trwy gyfrwng y Gymraeg," meddai.

"Mae angen a galw am gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg wrth ymarfer corff - ac mae'n hanfodol ein bod yn gweithio gyda'n partneriaid i sicrhau fod hyn yn digwydd."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol