Cyngor Gwynedd: Talu £27,500 wedi anghysondeb tendro

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Delwedd artist o'r Academi Hwylio newydd ym Mhwllheli

Gall BBC Newyddion Ar-lein ddatgelu fod Cyngor Gwynedd wedi talu £27,500 i gwmni datblygu Watkin Jones ar ôl i anghysonderau godi gyda phroses dendro'r cyngor.

Yn ystod haf 2012 fe hysbysebodd y cyngor am waith codi adeilad yr Academi Hwylio Genedlaethol ym Mhwllheli, ac roedd pedwar cwmni ar y rhestr fer yn wreiddiol.

Ar ôl dewis un cwmni ar gyfer y cynllun gwerth £8.3m, fe dderbyniodd y cyngor gŵyn gan gwmni arall oedd yn honni fod anghysonderau wedi bod gyda'r broses dendro.

Mae BBC Cymru wedi cael gwybod mai cwmni Watkin Jones oedd wedi cwyno i'r cyngor.

Achos cyfreithiol

Dechreuodd cwmni Watkin Jones achos cyfreithiol yn erbyn Cyngor Gwynedd oherwydd yr anghysonderau, ac fe gytunodd y cyngor i dalu £27,500 i'r cwmni fel setliad cyfreithiol cyn ailddechrau'r broses dendro o'r newydd.

Mae disgwyl y bydd enw'r cwmni buddugol sydd wedi ennill cytundeb y tendr newydd yn cael ei gyhoeddi gan y cyngor yn ystod y dyddiau nesaf.

Dywedodd y cyngor y llynedd fod yr aildendro o ganlyniad i "faterion technegol penodol" oedd wedi codi ynghlwm wrth y broses derbyn ac asesu tendrau ar gyfer adeiladu'r academi.

Cafodd gwaith paratoi'r tendr gwreiddiol ei wneud gan Ymgynghoriaeth Gwynedd - sef adain o Gyngor Gwynedd sydd yn gyfrifol am waith tendro.

Iawndal a chostau

Mewn datganiad fe ddywedodd Cyngor Gwynedd wrth BBC Cymru: "Ailgychwynnwyd y broses ar ôl asesiad o'r sefyllfa dendro, yn benodol fod tendrau gwreiddiol uwchlaw'r gyllideb yn ogystal â materion cyfreithiol. Daethpwyd â'r achos cyfreithiol, a amddiffynnwyd gan y cyngor i ben ar sail setliad cyfansawdd o £27,500.

"Cafwyd her gyfreithiol i'r broses dendro wreiddiol a amddiffynnwyd gan y cyngor. Fodd bynnag cytunwyd setlo'r achos gyda thaliad o iawndal a chostau cyfreithiol mewn cyfanswm o £27,500."

Roedd gobaith y byddai'r academi wedi ei chwblhau erbyn mis Medi'r llynedd. Hyd yn hyn tydi'r gwaith adeiladu heb ddechrau.

Fe gysylltodd BBC Cymru gyda chwmni Watkin Jones, ond nid oedd y cwmni am roi ymateb gan ei fod wedi arwyddo cytundeb cyfrinachedd gyda'r cyngor fel rhan o'r setliad cyfreithiol.