Pentref Pen Draw'r Byd heb gysylltiad ffôn ers dros fis

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Chris Heaton
Disgrifiad o’r llun,
Ychydig iawn o dai sydd yn Nyffryn Eglwyseg ac mae cysylltiad ffonau symudol yn wael iawn yn ôl un o'r pentrefwyr

Mwy na mis ers i stormydd nerthol y gaeaf ddifrodi gwifrau, mae pobl mewn pentref yn Sir Ddinbych yn dal heb gysylltiadau ffôn a rhyngrwyd.

Mae tai ym mhentref Pen Draw'r Byd yn Nyffryn Eglwyseg, ger Llangollen, wedi colli cysylltiad ers i wyntoedd hyd at 100mya ddifrodi ceblau ar Chwefror 12.

Dywedodd un o drigolion y pentref eu bod yn teimlo fel eu bod wedi cael eu "anghofio" ac roedd y diffyg cyswllt yn niweidio busnesau yn yr ardal.

Mae BT wedi ymddiheuro am yr oedi, gan ddweud fod gwifrau ffôn wedi dioddef difrod sylweddol yno.

Er bod cyflenwad trydan y pentref wedi ei adfer bum niwrnod ar ôl y stormydd, tydi'r pentrefwyr heb dderbyn cadarnhad o ddyddiad pendant eto pan fydd cysylltiad llinellau ffôn yn cael ei adfer.

Cwsmeriaid Anhapus

Dywedodd Portia Kennaway, sydd yn rhedeg chwe busnes yn yr ardal, fod cysylltu yn anodd heb linell ffôn, yn enwedig gan fod signal ffonau symudol mor wael yno.

Heb linell ffôn na chysylltiad gyda'r rhyngrwyd, mae'n rhaid iddi ddibynnu ar rwydwaith ebost gweithwyr sydd yn byw tu allan i'r pentref er mwyn darllen negeseuon gan gwsmeriaid.

Mae hyn wedi golygu oedi cyn ymateb i ymholiadau gan gwsmeriaid, gan adael rhai cwsmeriaid yn anhapus.

"Mae'n ddigalon - does neb yn gallu cysylltu gyda ni ac maen nhw'n meddwl ein bod yn eu hanwybyddu," meddai.

Mae Ms Kennaway yn talu £3,600 y flwyddyn i BT am linell ffôn ar gyfer ei busnes a'i chartref, ac mae hi'n credu y dylai'r cwmni wneud mwy i helpu.

"Rydyn ni'n teimlo yn unig ac fel petai pawb wedi anghofio amdanom ni. Does gennym ni ddim grym i wneud dim ac mae'n ddigalon," meddai.

Dywedodd llefarydd ar ran BT: "Mae'n ddrwg gennym ni am yr oedi. Fe achosodd tywydd drwg y mis diwethaf niwed difrifol i rai o'n polion a cheblau yn lleol.

"Rydym yn gorfod adnewyddu dau bolyn a tua 180m o linell. Mae angen teclynnau arbennigol ar gyfer y gwaith yma.

"Y gobaith ydi y byddwn yn cwblhau'r gwaith yr wythnos nesaf, ond cyn hynny os yn bosib."