Disgwyl penderfyniad amlosgfa Sir Ddinbych

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Memoria Ltd
disgrifiad o’r llunMae'r datblygwyr yn dweud y byddai'r amlosgfa'n gweddu i'r tirwedd

Bydd cynghorwyr yn penderfynu ar gynlluniau dadleuol i adeiladu amlosgfa newydd yn Sir Ddinbych yn ddiweddarach.

Yn ôl rhai sy'n gwrthwynebu'r cynllun, mae dyfodol Parc Busnes Llanelwy yn y fantol oherwydd y datblygiad gerllaw ar Ffordd Glascoed.

Dywedodd un cwmni na fydden nhw wedi sefydlu eu pencadlys ym Mhrydain yn y parc pe bydden nhw'n gwybod am y cynllun.

Fe ddywedodd Memoria Ltd, datblygwyr y cynllun, fod amlosgfeydd eraill yr ardal yn rhy bell ac yn cael trafferth ymdopi oherwydd prysurdeb.

'Traffig angladd'

Mae'r cwmni o Chichester yn honni bod amseroedd aros yn amlosgfeydd Bae Colwyn a Wrecsam yn amlygu'r angen am un arall yng ngogledd ddwyrain Cymru.

Fodd bynnag, mae Grŵp Trigolion a Defnyddwyr Cefn Meiriadog a Ffordd Glascoed yn poeni y bydd yn amharu ar gefn gwlad, yn achosi problemau traffig, a'i fod yn erbyn polisi cynllunio Sir Ddinbych.

Yn ogystal, mae cwmni o'r Iseldiroedd, Offshore Wind Power Marine Services, wedi gwrthwynebu'r cynllun ar ôl iddyn nhw sefydlu pencadlys y cwmni yn y DU yn y parc busnes 18 mis yn ôl.

Mae 20 o bobl yn gweithio i'r cwmni sy'n darparu adnoddau i ddatblygiadau ar y môr.

Dywedodd y cyfarwyddwr masnachol, Paul Walsh: "Fe edrychon ni ar dri safle posib ar gyfer ein cartref yn y DU - Caint, Essex a Llanelwy - a dewis y lleoliad hwn am ddau reswm: ei fod mor agos at ddatblygiadau Môr Iwerddon a'i fod mewn man dymunol, lled-wledig sydd o fudd i'n staff.

"Mae'n beth da bod ein staff yn gallu mynd am dro ar y llwybrau troed amser cinio, ond os fydd 'na lif cyson o draffig angladd yn mynd drwy'r parc - fel sy'n debygol o ddigwydd - yna does dim dwywaith y bydd 'na ffactor morbid yma.

"Y lôn drwy'r parc fydd y prif lwybr i'r amlosgfa o'r A55, a dydyn ni ddim yn teimlo y bydd hynny'n ffafriol i fusnes o safon uchel.

"'Dy ni'n edrych ar ôl ein staff, a 'dy ni am iddyn nhw fwynhau ychydig o amser iddyn nhw eu hunain.

"Fydden ni heb ddewis y lleoliad pe bydden ni'n gwybod am y cynlluniau."

'Gweddu i'r tirwedd'

Fe ddywedodd yr Athro Stuart Irvine, cyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Ynni Solar Prifysgol Glyndwr wrth BBC Cymru fod ambell i gwmni'n anhapus am y cynlluniau.

Mae gan y ganolfan gampws yn y parc busnes.

"Dw i'n gwrthwynebu'r cynllun gan nad ydy o'n cydfynd hefo be 'da ni'n ceisio ei wneud yma - sef denu busnesau o safon uchel i'r ardal," meddai.

"Fe fydd amlosgfa yn amharu ar hynny.

"Fe fydd traffig yr angladdau'n defnyddio'r un fynedfa â thraffig y parc, a dw i ddim yn meddwl ei fod o'n lleoliad addas."

Yn ôl Memoria, sydd eisoes yn rheoli amlosgfa yng Ngwenfô ger Caerdydd, byddai'r datblygiad yn gweddu i'r tirwedd.

Meddai Jamieson Hodgson o'r cwmni mai bychan fyddai'r effaith ar y parc, ac fe fyddai'r amlosgfa "wedi ei wahanu oddi wrtho".

Ychwanegodd: "Mae'r rhan fwya' o bobl sy'n dod i'r parc busnes yn gwneud hynny o ochr ddwyreiniol yr A55.

"Os felly, fydd 'na ddim llawer o bobl yn gyrru heibio lleoliad yr amlosgfa i fynd i'r parc busnes."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol