Cymeradwyo mesur gwasanaethau cymdeithasol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun,
Nod y mesur yw symleiddio cyfreithiau sy'n rheoleiddio gofal a gwneud yn siwr bod cynghorau'n asesu anghenion gofalwyr

Mae Aelodau Cynulliad wedi cymeradwyo cynlluniau i drawsnewid gwasanaethau cymdeithasol er mwyn sicrhau fod pob person yn cael yr un gofal, waeth lle eu bod nhw'n byw yng Nghymru.

Nod y mesur yw symleiddio cyfreithiau sy'n rheoleiddio gofal a gwneud yn siwr bod cynghorau'n asesu anghenion gofalwyr.

Meddai'r gweinidogion, roedd y ddeddf yn allweddol er mwyn sicrhau bod gwasanaethau cymdeithasol yn "gynaliadwy am genedlaethau i ddod".

Mae'r newidiadau'n cynnwys:

  • Sicrhau fod pobl yn cael eu hasesu ar sail eu hanghenion, waeth lle eu bod nhw'n byw
  • "Asesiadau symudol", yn golygu na fydd rhaid ail-asesu pobl os ydyn nhw'n symud i awdurdod leol arall
  • Gwasanaeth mabwysiadu cenedlaethol
  • Hawliau cyfartal i ofalwyr gael yr un gefnogaeth â'r rhai maen nhw'n gofalu amdanynt

Yn dilyn y bleidlais derfynol nos Fawrth, dywedodd Gwenda Thomas, Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol:

"Bil ar gyfer pobl yw hwn, gyda lles yr unigolyn yn ganolbwynt iddo.

"Drwy gydol y broses ddeddfwriaethol, mae'r Bil wedi bod yn destun craffu trylwyr, a gorau i gyd am hynny.

"Rydyn ni'n agosáu at gyflawni'r amcan pennaf, sef gwneud gwahaniaeth i fywydau'r rheini sydd angen gofal a chymorth mewn cymdeithas.

"Dim ond drwy gydweithio gan nifer o sefydliadau at yr un uchelgais y mae hyn wedi digwydd, a hoffwn i ddiolch yn ddiffuant i bawb sydd wedi chwarae eu rhan.

"Rwy'n edrych ymlaen at weld y Bil yn dod yn Ddeddf wedi iddo gael ei gyflwyno gerbron ei Mawrhydi y Frenhines i gael Cydsyniad Brenhinol."