Oedi i yrwyr: dim pont dros dro ar Afon Dwyryd?

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae Cyngor Gwynedd yn dweud bod rhaid newid y cynllun oherwydd traffig ar yr A496

Mae Cyngor Gwynedd wedi rhoi'r gorau i gynlluniau i adeiladu pont dros dro i gysylltu dwy ochr Afon Dwyryd dros yr haf.

Fe gafodd hen Bont Briwet ei chau am byth fis Ionawr, oherwydd pryderon diogelwch.

Roedd y bont 154 mlwydd oed yn croesi'r afon ym Mhenrhyndeudraeth.

Roedd y cyngor yn bwriadu codi pont dros dro fis Mai wrth i waith ar bont gwerth £20m i gerbydau a threnau barhau.

Rwan, fe fydd system arbennig yn hebrwng traffig ar hyd yr A496 tan fis Rhagfyr, o leia'.

Yn wreiddiol, roedd gobaith y byddai Pont Briwet yn aros ar agor wrth i'r gwaith ar y bont newydd barhau.

Ond cau am byth oedd ei hanes, gan olygu gwyriad o wyth milltir i yrrwyr drwy Faentwrog i Harlech, gyda bysus yn cludo teithwyr yn lle trenau nes y bydd y rheilffordd newydd yn agor yr haf hwn.

ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
disgrifiad o’r llunTollffordd lon-sengl oedd Pont Briwet, oedd hefyd yn rheilffordd.

Ddydd Mercher, fe ddywedodd y cyngor na fyddai'r cynllun i godi'r bont dros dro yn mynd ei flaen wedi pryder am ddiogelwch oherwydd lefelau traffig ar yr A496 rhwng Maentwrog a Llandecwyn.

'Corneli peryglus'

Fe fydd yr arian oedd wedi ei glustnodi ar gyfer y bont yn cael ei fuddsoddi mewn system newydd, lle bydd cerbyd yn hebrwng gyrrwyr rhwng goleuadau traffig yr A496.

Dywedodd Dafydd Williams o Gyngor Gwynedd fod yr A496 yn yr ardal yn llawn mannau cul a chorneli peryglus.

Ychwanegodd: "Yn dilyn pryderon llawer o bobl leol y gallai lefelau traffig, yn enwedig cerbydau mawr, achosi damwain ddifrifol, fe asesodd uwch-beirianwyr traffig y cyngor y risg.

"Yn dilyn yr asesiad o beryglon posib, 'da ni wedi penderfynu bod rhaid i'r cyngor weithredu ar unwaith i wella diogelwch y ffordd.

"O ganlyniad, bydd system hebrwng dros dro yn dechrau ar yr A496 rhwng Maentwrog a Llandecwyn o ddydd Gwener, Mawrth 21 ac yn parhau nes y bydd y gwaith ar y Bont Briwet newydd wedi dod i ben."

'Anghyfleustra'

"Rydym ni'n gwerthfawrogi y bydd hyn yn achosi anghyfleustra i ddefnyddwyr y ffordd yn y tymor byr, fe fydd yn golygu y gall adeiladwyr ganolbwyntio ar y bont newydd, ac rydym yn gobeithio y bydd hi wedi ei gorffen erbyn mis Rhagfyr 2013 - yn gynt na'r disgwyl."

Fe ddywedodd prifathro Ysgol Ardudwy yn Harlech, Tudur Williams, ei fod yn "siomedig iawn, iawn" na fyddai pont dros dro'n cael ei hadeiladu.

Meddai: "Mae o am greu mwy o broblemau. Mae o am achosi rhagor o oedi os oes system traffig.

"Hefyd, mae o am effeithio'r economi leol achos mae rhai o'r bwytai wedi dweud yn barod eu bod nhw'n llai prysur, gan nad ydy pobl yn dod draw o Borthmadog, na'r ffordd arall.

"Mae'n debyg fod yr ardal wedi cael ei gadael allan.

"Pe bydden ni mewn ardal fwy poblog, dw i'n siwr y byddai rhywbeth wedi cael ei wneud."

Mae'r cyngor yn dweud y bydd y system hebrwng - yn ddyddiol rhwng 6.30am a 6.30pm - yn lleddfu'r traffig ac yn gwella diogelwch.

Straeon perthnasol