Gwrthod cais am amlosgfa ddadleuol yn Llanelwy

  • Cyhoeddwyd
Delwedd artist
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y datblygwyr wedi dweud y byddai'r amlosgfa yn gweddu'r ardal, ond cafodd y cais ei wrthod

Mae cais i adeiladu amlosgfa newydd yn Llanelwy wedi cael ei wrthod, er i swyddogion Cyngor Sir Ddinbych argymell ei gymeradwyo.

Roedd tua 30 o brotestwyr, sydd yn gwrthwynebu'r datblygiad, wedi mynychu cyfarfod Pwyllgor Cynllunio Sir Ddinbych fore Mercher.

Penderfynodd aelodau o'r pwyllgor wrthod y cais gan gwmni Memoria.

Bydd cyfle i'r cwmni apelio.

Roedd y cwmni o Chichester yn honni bod amseroedd aros yn amlosgfeydd Bae Colwyn a Wrecsam yn amlygu'r angen am un arall yng ngogledd ddwyrain Cymru.

Ond roedd gwrthwynebiad cryf i'r cynllun i adeiladu un newydd ar barc busnes Llanelwy, ger Glascoed, gan bobl leol.

Dywedodd un cwmni, sydd a'i bencadlys ar y parc busnes, na fydden nhw wedi sefydlu eu hunain yno petae nhw'n gwybod am y cynllun.

'Colli tir amaethyddol'

Ddydd Mercher, penderfynodd aelodau o'r pwyllgor cynllunio bleidleisio yn erbyn y cais.

Penderfynon nhw nad oedd y cynllun yn cyd-fynd a'r cynllun datblygu lleol, y byddai'n golygu colli tir amaethyddol da a gallai greu problemau mynediad i'r safle.

Cyn y penderfyniad, roedd cwmni Offshore Wind Power Marine Services, wedi gwrthwynebu'r cynllun ar ôl iddyn nhw sefydlu pencadlys y cwmni yn y DU yn y parc busnes 18 mis yn ôl.

Dywedodd y cyfarwyddwr masnachol, Paul Walsh, y byddai adeiladu amlosgfa a chreu "llif cyson o draffig angladd" hefyd yn creu "ffactor morbid" yn yr ardal.

Ychwanegodd: "Y lôn drwy'r parc fydd y prif lwybr i'r amlosgfa o'r A55, a dydyn ni ddim yn teimlo y bydd hynny'n ffafriol i fusnes o safon uchel."