Dedfrydu dyn am drosedd rhyw

Cyhoeddwyd

Mae dyn o Gaernarfon, gafodd ei estraddodi o Wlad Thai, wedi ei ddedfrydu wedi iddo bledio'n euog i ddau gyhuddiad o droseddau rhywiol gyda merch dan 13 oed.

Roedd Idwal Glyn Jones, 57 oed, sy'n wreiddiol o ardal Caernarfon, wedi cyflawni'r troseddau yn y gogledd yn ystod haf 2004.

Yn Llys y Goron yr Wyddgrug, fe gafodd ei ddedfrydu i orchymyn cymunedol am dair blynedd a'i roi ar gynllun gwaith grwp troseddwyr rhyw cymunedol.

Mae'n rhaid iddo gofrestru gyda'r heddlu fel troseddwr rhyw am 5 mlynedd ac fe gafodd Gorchymyn Atal Troseddau Rhywiol ei wneud.

Roedd Idwal Jones eisoes wedi treulio 227 o ddyddiau mewn carchardai yng Ngwlad Thai a Phrydain.

Hunan-laddiad ffug

Fe gafodd ei arestio yn Haf 2004 ac fe blediodd yn ddieuog i'r cyhuddiadau cyn ffoi i Wlad Thai a chafodd ei estraddodi o'r wlad yn Awst y llynedd.

Yn y cyfamser, bu Heddlu Gogledd Cymru yn cynnal ymchwiliad cymhleth gyda nifer o sefydliadau'r heddlu, adrannau Llywodraeth Prydain a llysgenhadaeth Prydain yn Bangkok a Hong Kong.

Yn ystod y cyfnod hwn, fe ddaethpwyd o hyd i eiddo iddo ar ymyl clogwyn yn chwarael Dorothea yn Nyffryn Nantlle.

Roedd yr heddlu'n credu mai ymgais gan Mr Jones oedd hyn i dwyllo'r awdurodau ei fod wedi lladd ei hun.

Fodd bynnag, bu chwilio manwl amdano ond ni ddarganfuwyd unrhyw gorff.

'Osgoi cyfiawnder'

Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd, Iestyn Davies eu bod wedi darganfod yn hwyrach bod Idwal Jones wedi ffoi i Wlad Thai ac felly y dechreuodd y broses o ddod o hyd iddo a'i estraddodi yn ôl yma.

Dywedodd: "Roedd Jones wedi osgoi cyfiawnder yn fwriadol am bron i 10 mlynedd, ond mae Heddlu Gogledd Cymru a'n partneriaid wedi'n llwyr hymrwymo i ddilyn troseddwyr waeth bynnag lle byddan nhw'n ceisio cuddio."

Ychwanegoedd ei fod yn gobeithio y bydd ei estraddodi a'i ble o euogrwydd yn rhoi rhywfaint o deimlad o gyfiawnder i'w ddioddefwr a chaniatâu iddi symud ymlaen â'i bywyd.