Purfa Murco ar fin cael ei gwerthu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Deborah Tilley
Disgrifiad o’r llun,
Fis diwethaf dywedodd Murco bod y broses werthu yn parhau

Mae cwmni Murphy Oil yn trafod gwerthu purfa olew Murco yn Aberdaugleddau i gwmni bychan fyddai am barhau i gynnal y lle.

Cwmni Greybull Capital o Lundain yw'r cwmni dan sylw.

Mae'n debyg bod y ddwy ochr yn agosau at gytundeb ers i gwmni Greybull Capital gytuno i dalu am waith cynnal sylweddol o fewn y burfa yn y 18 mis nesaf.

Mae cwmni Murphy Oil o Arkansas wedi bod yn ceisio gwerthu'r burfa, sy'n cynhyrchu 135,000 o fareli y dydd, a'u 400 o orsafoedd petrol ers tua 4 mlynedd.

Mae ffynhonnell yn dweud bod cytundeb bellach bron yn ei le, ac yn ddibynnol ar gyllid.

Ymrwymiad

Roedd y gwaith cynnal a chadw i fod i gostio llai na £75 miliwn, yn ôl y ffynhonnell, ond mae cost llawn y cytundeb yn dal yn aneglur.

Mae'n debyg bod ymrwymiad i dalu am y gwaith hwn yn hanfodol i osgoi unrhyw brynwr rhag rhedeg y burfa am gyfnod byr cyn ei gau a gwerthu asedau neu fynnu arian oddi wrth y llywodraeth.

Mae Greybull yn y gorffennol wedi canolbwyntio ar gytundebau i brynu rhai siopau cadwyn y stryd fawr, megis cwmni Comet.

Byddai'n rhaid i Greybull gael partner gyda'r gallu i fasnachu cyn medru sicrhau'r cyllid ar gyfer cytundeb i gadw'r 450 o weithwyr yn eu lle.

Fe gadarnhaodd llefarydd ar ran Murco bod trafodaethau ar werthiant y burfa yn dod yn agosach at ganlyniad.