Byrddau Iechyd yn rhoi sêl bendith i gynllun ad-drefnu

  • Cyhoeddwyd
Ysbyty Brenhinol Morgannwg
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y newidiadau'n golygu symud rhai gwasanaethau o Ysbyty Brenhinol Morgannwg

Mae penaethiaid iechyd wedi rhoi sêl bendith i ad-drefnu gwasanaethau arbenigol yn ne Cymru

Byddy penderfyniad yn golygu y bydd gwasanaethau gofal brys, gofal arbenigol i famau, babanod a phlant yn symud o Ysbyty Brenhinol Morgannwg ger Llantrisant.

Yn wreiddiol roedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, sy'n gyfrifol am Ysbyty Brenhinol Morgannwg, wedi gwrthwynebu'r cynigion.

Ond erbyn hyn mae'r grŵp sy'n gyfrifol am y cynlluniau ad-drefnu yn dweud bod y pum bwrdd iechyd o fewn yr ardal wedi cytuno.

"Mae'r cytundeb yn gam mawr ymlaen, a hynny ar ôl siwrne hir a chymleth," meddai Paul Hollard, Cyfarwyddwr Grŵp Rhaglen De Cymru.

"Ond mae yna lawer o waith o hyd i ddatblygu rhaglenni gofal.

'Blaenoriaeth'

"Fe fydd y flaenoriaeth yn parhau i fod ar sicrhau bod gwasanaethau o safon uchel a chynaliadwy ar gael i bobl de Cymru a de Powys."

Mae rheolwyr byrddau iechyd Caerdydd a'r Fro, Abertawe Prifysgol Bro Morgannwg, Aneurin Bevan, Cwm Taf a Phowys a Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi bod yn cydweithio wrth geisio datblygu argymhellion ar gyfer ysbytai o Gasnewydd i Abertawe.

Roedd rhai o staff a defnyddwyr yr wyth ysbyty oedd yn wynebu newidiadau wedi mynegi pryder.

Ond dywedodd rheolwyr na fyddai unrhyw unedau brys yn gorfod cau.

Yn achos Ysbyty Brenhinol Morgannwg nid ymgynghorwyr fydd yn arwain y gwasanaeth yn y dyfodol.

Yn ôl yr argymhellion, bydd gwasanaethau yn cael eu canoli yn yr Ysbyty Athrofaol Caerdydd, Ysbyty Treforys, ysbyty newydd yn ardal Cwmbrân, Ysbyty Tywysog Charles ym Merthyr, ac Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Bydd Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn cael ei ddatblygu yn ganolfan rhagoriaeth ar gyfer pobl sy'n diodde' o salwch cronig.

Fis diwethaf fe wnaeth pob un o'r byrddau, ac eithrio Cwm Taf, gymeradwyo'r cynlluniau.

Rhannu

Er iddyn nhw gefnogi'r rhan fwyaf o'r argymhellion roedden nhw'n erbyn symud gwasanaethau o Ysbyty Brenhinol Morgannwg ac am i'r gwasanaethu gael eu rhannu gydag Ysbyty Tywysoges Cymru.

Y cam nesaf yn y broses fydd y cynghorau iechyd cymunedol yn craffu ar yr argymhellion.

Os nad ydyn nhw'n hapus yna bydd y mater yn cael ei gyfeirio i Lywodraeth Cymru.

Mewn datganiad brynhawn Mercher dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Iechyd Cymunedol Cwm Taf eu bod yn cydnabod fod yna rai negeseuon positif gan Raglen De Cymru.

"Ond roedd yna hefyd neges glir drwy gydol y cyfnod ymgynghori - pobl ardal Cwm Taf am weld Ysbyty Tywysgo Charles ac Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn parhau i gynnig gwasanaethau arbenigol.

"Fel Cyngor Iechyd Cymunedol bydd yn rhaid i ni graffu yn fanwl ar y trafodaethau diweddara ac yna penderfynu pa gamau i'w cymryd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol