Pibell ddŵr yn torri: Adfer cyflenwadau dŵr tair tref

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Rhyl ymysg yr ardaloedd gafodd eu heffeithio

Mae cyflenwadau dŵr yn cael eu hadfer yn nhair o drefi'r gogledd wedi i bibell dorri gan achosi i ysgolion gau ac effeithio ar oddeutu 9,000 o gartrefi.

Fe ddywedodd Dŵr Cymru fod swyddogion yn gweithio cyn gynted â phosib i adfer gwasanaethau yn y Rhyl, Bae Cinmel ac Abergele.

Fodd bynnag, mae poteli dŵr yn cael eu dosbarthu i drigolion am 6.00pm nos Fercher, rhag ofn y bydd rhagor o oedi.

Fe gafodd cyflenwadau ardaloedd côd post LL18 ac LL22 eu heffeithio wedi i bibell fyrstio ym Mae Cinmel.

Bu'n rhaid i bedair ysgol gau yn y Rhyl ac fe gaeodd Cyngor Sir Ddinbych theatr a llyfrgell y dref oherwydd y diffyg dŵr.

Meddai Jim Grundy, cyfarwyddwr dosbarthiad Dŵr Cymru yng ngogledd ddwyrain Cymru: "Fe wnaethon ni anfon tîm i'r safle yn syth, ac maen nhw rwan yn trwsio'r bibell. Fe effeithiodd hyn ar gwsmeriaid yn y Rhyl, Bae Cinmel, Towyn ac Abergele - 'dy ni'n ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

"Fodd bynnag, fe allwn ni gadarnhau bod cyflenwadau dŵr yn cael eu hadfer... Wrth i hyn ddigwydd, gall cwsmeriaid weld pwysedd isel neu newid yn lliw y dŵr am gyfnod.

"Dydy hyn ddim yn anarferol ar ôl digwyddiad o'r fath ac fe ddylai glirio wedi cyfnod byr.

"Fe hoffem ni sicrhau cwsmeriaid ein bod ni'n gweithio cyn gynted â phosib i adfer y cyflenwad."