Dyn yn deffro 'wrth i Evans ei dreisio'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Nigel Evans yn gwadu'r holl gyhuddiadau

Mae dyn sy'n honni i Nigel Evans ei dreisio wedi dweud wrth y llys ei fod wedi ddeffro gydag Evans ar ei ben a'i fod wedi cael ei dreisio wrth iddo orwedd yno "mewn sioc".

Dywedodd wrth Llys y Goron Preston ei fod wedi "rhewi'n llonydd" a'i fod e'n "methu â symud" yn ystod yr ymosodiad honedig.

Mae'r dyn, sydd yn ei ugeiniau cynnar, yn dweud bod cydweithwyr wedi ei rybuddio ynglŷn â beth allai ddigwydd cyn iddo ymweld â thŷ'r Aelod Seneddol.

Mae Nigel Evans, 56, yn gwadu'r naw cyhuddiad o droseddau rhywiol mae'n wynebu.

'Penderfyniad gwael'

Yn ôl tystiolaeth y dyn, fe ddigwyddodd yr ymosodiad yn dilyn parti yn nhŷ Mr Evans yn Ribble Valley y flwyddyn ddiwethaf.

Dywedodd nad oedd o eisiau, na chwaith wedi gwahodd, unrhyw gysylltiad rhywiol, ond roedd yn cydnabod iddo fynd o dan y gorchuddion gyda Mr Evans wedi iddo gael ei "hebrwng" i'w ystafell wely.

Gofynnodd yr erlynydd Mark Heywood QC iddo pam y dilynodd Mr Evans i'w wely os mai ei fwriad gwreiddiol oedd cysgu ar ben ei hun yn yr atig.

Dywedodd y dyn mewn ymateb: "Dydw i ddim yn gwybod. Wrth edrych yn ôl, roedd yn wirion ond wnes i ddim meddwl y bysa fo'n arwain at ddim byd mwy ar y pryd.

"Roedd o'n benderfyniad gwael, ond wnes i ddim rhesymu'r peth ar y pryd."

Yn ôl y dyn fe geisiodd Mr Evans ysgogi cyfathrach rhywiol nifer o weithiau tra roedd y ddau efo'i gilydd yn y gwely, ond ei fod wedi gwrthod.

Pan ddeffrodd yn hwyrach, dywedodd fod "Nigel ar fy mhen yn ceisio gorfodi ei hun i mi. Roeddwn i â 'ngwyneb i lawr."

Dweud wrth ASau

Yn gynharach roedd y llys wedi clywed gan ddyn oedd yn honni bod Mr Evans wedi ei gam-drin yn rhywiol mewn cegin dywyll.

Roedd y dyn yn honni i Mr Evans afael ynddo yn ystod parti yn ei swyddfa nôl yn Chwefror 2011.

Mae'r dyn yn honni iddo ddweud wrth y Ceidwadwr Andrew Percy a Tom Blenkinsop o'r Blaid Lafur am yr hyn ddigwyddodd.

Dywedodd Mr Percy wrth y llys bod y dyn wedi dweud "rhywbeth tebyg i 'mae Nigel wedi ei drio ymlaen gyda fi'".

Fe ddarllenodd Mr Blenkinsop ddatganiad oedd yn dweud bod y dyn wedi dweud wrtho fod Mr Evans wedi ceisio "ei drio ymlaen ag o", a'i fod yn anhapus ynglŷn â'r hyn oedd wedi digwydd.

Mae Mr Evans yn gwadu un achos o dreisio, dau o ymosod yn anweddus a chwe ymosodiad rhywiol.

Mae'r achos bellach wedi clywed tystiolaeth gan bob un o'r tystion sy'n gwneud honiadau yn erbyn Mr Evans, ac mae'n parhau.