BBC Cymru Fyw

Tân ar Ben y Gogarth yn Llandudno fore Iau

Published
Mae swyddogion o Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wedi bod yn ceisio rheoli tân ar fynydd Pen y Gogarth yn Llandudno yn ystod bore Iau.
Cafodd yr awdurdodau brys eu galw tua 4:20yb.
Am gyfnod roedd y tân wedi llosgi ardal 300m wrth 100m, ac fe gafodd dau o griwiau tân o orsaf Llandudno eu galw i'r digwyddiad.
Dywedodd llefarydd y Gwasanaeth Tân fod criwiau wedi llwyddo i ddiffodd yr ardal lle'r oedd y tân wedi cydio, ond fod y gwaith o gyrraedd rhan o'r mynydd i ddiffodd gweddill y fflamau yn anoddach.
Y gobaith ydi y bydd gweddill y tân yn diffodd ar ei ben ei hun, ac mae swyddogion yn cadw llygad ar y sefyllfa.