Partneriaeth i chwarae pêl-droed ac astudio yn Wrecsam

  • Cyhoeddwyd
Clwb Pêl-droed Wrecsam
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Barry Horne y byddai'r bartneriaeth o fudd i'r ddau sefydliad

Bydd pêl-droedwyr proffesiynol yn cael cyfle i astudio am radd tra'n chwarae, fel rhan o bartneriaeth newydd rhwng Clwb Pêl-droed Wrecsam a Phrifysgol Glyndŵr.

Mae'r cynllun ar agor i bob un o chwaraewyr y clwb, hen neu ifanc, i ennill cymwysterau at y dyfodol.

Llai na 5% o'r chwaraewyr ifanc sy'n ymuno â chlwb proffesiynol sy'n mynd ymlaen i gael gyrfa yn y gamp.

Mae'r bartneriaeth yn cryfhau'r cysylltiadau agos rhwng y clwb a Phrifysgol Glyndŵr, sydd eisoes yn berchen stadiwm y Cae Ras.

'Dim byd ond pethau positif'

Bwriad y cynllun yw cael gwared ar y syniad bod angen i chwaraewyr ifanc ddewis rhwng pêl-droed ac addysg pan maen nhw'n cyrraedd 16 oed.

Mae cyn chwaraewr canol cae Cymru, Barry Horne, sy'n eistedd ar fwrdd cyfarwyddwyr Wrecsam, yn credu bydd y cynllun o fudd i'r ddau sefydliad.

"Mae'n un o'r sefyllfaoedd prin lle gallwn weld dim byd ond pethau positif," meddai.

"Mae'n gynllun gwych fydd yn golygu na fydd rhaid i chwaraewyr ddewis rhwng pêl-droed ac addysg - gallen nhw wneud y ddau.

"Bydd Prifysgol Glyndŵr yn cael myfyrwyr o safon a'r clwb yn cael chwaraewyr o safon.

Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Daeth amddiffynwr Cymru ac Abertawe, Neil Taylor, drwy system ieuenctid Wrecsam pan yn ifanc

Ychwanegodd Horne, enillodd radd dosbarth cyntaf mewn cemeg cyn dod yn bêl-droediwr: "Gyda chefnogaeth y brifysgol, bydd y clwb hefyd yn elwa o wasanaethau ychwanegol fel hyfforddi, ffisiotherapi ac adnoddau eraill sydd gan Glyndŵr."

Chwaraewyr hyn

Yn ogystal â chynnig addysg i ychwanegol i chwaraewyr ifanc, y gobaith yw y gall y cynllun roi ffordd i mewn i bêl-droed proffesiynol i fyfyrwyr Glyndŵr oedd heb gael cyfle cyn hynny.

Mae'r cynllun hefyd am ddarparu addysg i chwaraewyr hyn sy'n ymuno a Wrecsam ac yn edrych at eu dyfodol oddi ar y cae.

Cyn is-reolwr Sheffield United, Adam Owen, sydd hefyd yn un o gyn-fyfyrwyr Glyndŵr, fydd yn goruchwylio'r academi.

"Pan wnes i orffen fy Nghynllun Hyfforddi Ieuenctid roeddwn i am aros ymlaen i fod yn chwaraewr proffesiynol ond wnes i fyth ei ddilyn i'r lefel uchaf gan fy mod i hefyd yn awyddus i barhau gyda fy addysg, rhag ofn i bethau beidio gweithio allan," meddai.

"Roedd cyfleoedd i wneud hynny yn America ond doedd dim yn y DU oedd yn galluogi i mi fod yn bêl-droediwr a pharhau i astudio, felly es i at Brifysgol Glyndŵr gyda'r syniad.

"Dyma'r amser perffaith i bawb, yn enwedig y clwb a'r brifysgol - yn sicr bydd yn gynllun wedi ei seilio ar safonau uchel yn hytrach na niferoedd."

Mae Cymdeithas y Chwaraewyr Proffesiynol yn cefnogi'r cynllun, ac mae nifer o chwaraewyr hefyd wedi rhoi eu cefnogaeth.

Mae cyn chwaraewr Lerpwl a Lloegr, Michael Owen, canolwr Arsenal a Chymru, Aaron Ramsay, ac amddiffynwr Abertawe a Chymru, Neil Taylor i gyd yn noddwyr.