Cynllun newydd i ddelio gyda phryderon iechyd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Daw'r canllawiau o ganlyniad i adroddiad beirniadol am fwrdd iechyd Betsi Cadwaladr

Bydd canllawiau newydd i sicrhau bod pryderon difrifol am y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru yn cael eu hadnabod cyn gynted â phosib yn dod i rym ddechrau mis Ebrill.

Bydd y canllawiau, sy'n cael eu cyhoeddi ddydd Iau, yn egluro cyfrifoldebau llywodraeth Cymru, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ac Archwiliwr Cyffredinol Cymru wrth ddelio gyda phroblemau.

Bydd tair lefel o ymyrraeth i ddelio gyda gwasanaethau unigol neu fyrddau iechyd sydd ddim yn gwella safonau - mwy o fonitro, ymyrraeth wedi ei dargedu, a mesurau arbennig.

Yn ôl y Gweinidog Iechyd, bydd y system newydd yn "sicrhau eglurder am bwy sy'n gyfrifol am yrru gwelliant".

Methiannau rheoli

Mae Mark Drakeford wedi cyflwyno'r newidiadau yn dilyn adroddiad beirniadol o fethiannau rheoli ym Mwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn y gogledd.

Roedd yr adroddiad gafodd ei gyhoeddi ym mis Mehefin 2013 yn rhestru nifer o broblemau yn y bwrdd iechyd, gan gynnwys:

  • Methiannau rheoli, oedd yn cyfrannu at risgiau mawr yn ymwneud â heintiau fel C.difficile ddim yn cael eu hadrodd;
  • Problemau ariannol gyda'r bwrdd iechyd yn llwyddo i osgoi gorwario drwy oedi llawdriniaethau a gadael i restrau aros fynd yn hirach;
  • Rheolwyr yn methu cynllunio ar gyfer newidiadau mawr oedd eu hangen i wasanaethau'r ysbyty a heb gynllun am ba wasanaethau all gael eu torri neu ail-drefnu.

Roedd yr adroddiad yn nodi bod angen gwell eglurder ar y canllawiau ymyrraeth.

Dywedodd Mr Drakeford: "Mae ein systemau archwilio a rheoli angen datblygu a chadw i fyny hefo newidiadau fel ein bod ni yn cael system sicrwydd dibynadwy a chadarn.

"Rydw i'n hyderus lle mae problemau yn codi, bod gyda ni ganllawiau clir i bawb ddeall sut y byddwn yn delio gyda nhw, i sicrhau gweithredu cymesur ac amserol.

"Mae gan Gymru un o'r gwasanaethau iechyd sy'n cael ei archwilio fwyaf yn y DU - bydd y trefniant yn sicrhau eglurder am bwy sy'n gyfrifol am yrru gwelliant."