Yr actor Gwyn Parry wedi marw

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Management 2000
Disgrifiad o’r llun,
Bu Gwyn Parry yn wyneb cyfarwydd ar lwyfannau a sgriniau Cymru ers blynyddoedd

Bu farw'r actor Gwyn Parry yn 67 oed yn ei gartref yng Nghaernarfon.

Yn wreiddiol o Fethesda roedd yn wyneb cyfarwydd ac amlwg ar deledu yng Nghymru wrth gyflwyno rhaglenni ar HTV ac S4C gydaol y 70au ac 80au.

Bu hefyd yn berfformiwr cyson ar lwyfannau Cymru fel actor, ac mewn sawl drama deledu gan gynnwys Pengelli, A470, Pobol y Cwm a Porc Peis Bach.

Yn fwy diweddar ymddangosodd ar gyfres Caryl ar S4C.

Mae'n gadael dau o blant, Robin a Branwen.

Meddai Huw Jones, Cadeirydd Awdurdod S4C ,

"Tristwch mawr oedd clywed y newyddion am farwolaeth annisgwyl Gwyn Parry.

"Roedd Gwyn yn un o hoelion wyth y ddrama Gymraeg ers blynyddoedd lawer, yr un mor gartrefol ar lwyfan ag yr oedd ar y sgrin deledu ac yn un o'r rhai fentrodd yn gynnar i geisio gwneud gyrfa fel actor proffesiynol Cymraeg.

"Roedd yn wyneb cyfarwydd ar raglenni drama S4C ers y cychwyn, gan greu cymeriadau cofiadwy mewn cynyrchiadau mor wahanol i'w gilydd â Stafell Ddirgel, Porth Penwaig, Llafur Cariad a Porc Peis Bach.

"Roedd yn gymeriad cynnes ac annwyl, gyda rhywfaint o swildod naturiol nes i rywun ddod i'w adnabod. Fe fydd yna fwlch amlwg ar ei ôl ym myd y ddrama yng Nghymru."