Gweithwyr Prifysgol Glyndŵr ar streic

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae cynlluniau presennol Prifysgol Glyndŵr yn golygu y bydd 10% o'r staff yn cael eu diswyddo

Mae staff academaidd a gweithwyr eraill Prifysgol Glyndŵr wedi bod yn streicio ddydd Gwener dros ddiswyddiadau.

Roedd aelodau undebau UNISON ac UCU yn lobïo bwrdd llywodraethwyr y Brifysgol yn Wrecsam i brotestio dros eu dull o ddelio gyda sefyllfa'r diswyddiadau presennol.

Mae Prifysgol Glyndŵr yn dadlau fod y newidiadau er budd y brifysgol a'i gweithwyr yn y tymor hir.

'Diffyg Hyder'

Fe gafodd y brotest ei threfnu yn dilyn pleidlais o 'ddiffyg hyder' yn rheolwyr y Brifysgol.

Mae'r cynlluniau presennol yn golygu y bydd 10% o'r staff yn cael eu diswyddo.

Fe gafodd yr undebau wybod am hyn yn swyddogol ar Chwefror 12, 2014.

Roedd yr undebau wedi gofyn am fwy o wybodaeth cyn dydd Llun, Mawrth 17, ynglyn â pha swyddi sydd o dan fygythiad, ond dydy'r wybodaeth heb ddod.

Yn ôl yr undebau, roedd y Brifysgol hefyd wedi addo darparu gwybodaeth arall a ofynwyd ganddynt er mwyn gallu dechrau'r broses ymgynghori erbyn Mawrth 5.

Gohirio

Fe gafodd y dyddiad ei ohirio gan y Brifysgol tan Fawrth 19, ac fe dderbyniodd yr undebau rywfaint o'r wybodaeth ar Fawrth 20.

Dywedodd trefnydd rhanbarthol UNISON, Geoff Edkins: "Mae'r Brifysgol wedi dweud o hyd eu bod wedi'u hymrwymo i ymgynghoriadau ystyrlon ac eto, dro ar ôl tro, mae'r Brifysgol wedi gwrthod neu yn methu â rhoi'r wybodaeth sylfaenol sydd ei angen ar yr undebau i ddechrau'r broses ymgynghori.

"Be mae nhw wedi ei roi i ni, o'r diwedd, ydi dim digon, yn rhy hwyr, ac mae'n haelodau yn cael eu gadael yn teimlo'n fregus ac yn bryderus."

Mae nhw'n dweud bod lobïo Bwrdd y Llywodraethwyr yn ymgais i gael y Brifysgol i ddechrau ymgynghori ystyrlon gyda'r undebau.

'O Fudd i'r Brifysgol'

Dywedodd llefarydd ar ran Prifysgol Glyndŵr: ''Mae'r brifysgol o'r farn fod y cynlluniau ar gyfer newidiadau yn mynd i fod o fudd i'r brifysgol a'i gweithwyr yn y tymor hir.

''Mae'r brifysgol wedi ymrwymo i wneud y newidiadau hyn trwy gydweithio'n llawn gyda'i gweithwyr, ac mae'r brifysgol yn galw ar yr undebau i wireddu eu dyletswyddau fel cynrychiolwyr gweithlu trwy sicrhau fod gwybodaeth cywir yn cael ei ddosbarthu i holl weithwyr y brifysgol mewn modd amserol trwy'r sianelau cywir.''