Dwyn darnau o geir: Heddlu De Cymru yn ymchwilio

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu De Cymru yn ymchwilio ar ôl i nifer o ddarnau o geir gael eu dwyn yn ddiweddar.

Cafodd platiau adnabod, olwynion 'alloy' a rhannau o baneli ceir Ford eu dwyn yng Nghaerdydd ac yn ardaloedd Nantgarw, Pontypridd a Rhydyfelin.

Mae swyddogion yn credu fod rhywrai yn archebu darnau ceir i'w dwyn, o bosib er mwyn trwsio ceir sydd wedi eu difrodi cyn eu gwerthu ymlaen.

Mae nifer o'r digwyddiadau wedi bod yng ngolau dydd mewn ardaloedd prysur.

Y gred ydi fod y lladron yn gweithredu mor agored fel na fyddai neb yn amau eu bod yn drwgweithredu. Mae'r heddlu yn galw ar berchnogion ceir i fod yn wyliadwrus ac yn gofyn ar y cyhoedd i gysylltu â nhw os oes ganddyn nhw wybodaeth am y lladrata diweddar.