Rheilffordd y Cambrian i ailagor yn gynt

  • Cyhoeddwyd
Rheilffordd
Disgrifiad o’r llun,
Yn dilyn gwaith atgyweirio gwerth £10 miliwn, bydd y gwasanaethau trenau'n ailddechrau rhwng y Bermo a Harlech ar Mai 1

Fe fydd rhan o rheilffordd y Cambrian yng Nghwynedd yn ailagor bythefnos yn gynt na'r disgwyl.

Dywedodd Network Rail y byddai trenau'n ailddechrau rhwng Bermo a Harlech ar Mai 1, wrth iddyn nhw gwblhau eu gwaith atgyweirio gwerth £10 miliwn.

Maen nhw'n dweud bod peiriannwyr wedi bod yn gweithio'n ddiddiwedd, saith diwrnod yr wythnos, i atgyweirio'r amddiffynfeydd ac ailadeiladu'r linell.

Roedd y linell wedi cael ei difrodi yn ystod stormydd garw'r gaeaf.

Roedd amddiffynfeydd y môr a chloddiau rhwng y Bermo a Harlech wedi cael eu dinistrio gan lanw uchel gan adael miloedd o dunelli o gerrig a meini mawr ar y linell.

Fe agorodd rhan arall o'r rheilffordd rhwng Machynlleth a'r Bermo fis diwethaf.

Un o'r ardaloedd oedd wedi'i heffeithio waethaf oedd Llanaber, i'r gogledd o'r Bermo, lle roedd stormydd a llanw uchel wedi difrodi'r llinell.

Fel rhan o'r gwaith, roedd 40 tunnell o sbwriel wedi gorfod cael ei symud ac mae 6,000 o ddarnau o gerrig sy'n creu'r amddiffyn rhag y môr wedi cael eu hailosod neu eu trwsio.

1,400 metr o draciau

Er mwyn gallu ail-agor y gwasanaeth, roedd y tîm hefyd wedi bod yn ailosod dros 1000 o drawstiau pren, 2,500 tunnell o raean a 1,400 metr o draciau.

Dywedodd Mark Langman, rheolwr gyfarwyddwr Cymru Network Rail: "Rwy'n llwyr ymwybodol o bwysigrwydd y llinell i'r economi lleol.

"Rydym yn gwybod bod hon yn llinell bwysig i ymwelwyr ac rwy'n benderfynol y bydd y gwaith yn cael ei gwblhau cyn gynted ag sy'n bosib. Mi fyswn i hefyd yn hoffi diolch y cymunedau lleol ar hyd y lein am eu hamynedd tra bod y gwaith yn mynd yn ei flaen."

Mae Lynne Milligan, cyfarwyddwr gwasanaethau cwsmeriaid ar ran Trenau Arriva Cymru, wedi croesawu'r newyddion ac wedi diolch i gwsmeriaid am eu hamynedd a'u dealltwriaeth dros y misoedd diwethaf.

"Fe fyddwn ni'n parhau i redeg gwasanaeth bws dros dro rhwng Harlech a Phwllheli ac yn edrych ymlaen at weddill y llinell yn ailagor yn y dyfodol agos," meddai.

Yn ogystal â'r gwaith atgyweirio presennol, mae strategaeth hir dymor o'r enw'r Cynllun Rheoli Eiddo Arfordir yn cael ei ddatblygu i arbed y 34 milltir o amddiffynfeydd y rheilffordd rhag dywydd eithafol.