Port Talbot yn methu talu eu dyledion

  • Cyhoeddwyd
Port Talbot FC
Disgrifiad o’r llun,
Dyw Port Talbot heb dderbyn arian tyrfa ers diwrnod San Steffan

Mae clwb pêl-droed Port Talbot yn wynebu cais dirwyn i ben am beidio â thalu ei drethi.

Cafodd y cais ei gyflwyno gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi oherwydd bod y clwb wedi methu â thalu arian treth ar werth a thalu wrth ennill (PAYE).

Mae'r clwb yn ymwybodol o'r sefyllfa ac yn beio'r tywydd drwg am y ffaith nad ydyn nhw wedi gallu cynnal gemau cartref ers Rhagfyr 26, gan ddweud bod eu hincwm wedi dioddef o ganlyniad.

Dywedodd prif weithredwr y clwb, Andrew Edwards: "Bydd y ddyled sy'n sefyll yn cael ei thalu o fewn y saith diwrnod nesaf.

"Rwy'n awyddus i roi sicrwydd i'r cefnogwyr bod cyfarwyddwyr y clwb wedi ymrwymo i warchod ei ddyfodol, a byddwn yn mynd i'r afael â'r sefyllfa mor fuan â phosibl."

Mae'r clwb yn dweud eu bod nhw wedi cysylltu gyda Chynghrair Cymru er mwyn eu gwneud yn ymwybodol o'r sefyllfa.

Hwn yw'r ail dro mewn llai na blwyddyn i Bort Talbot wynebu cais dirwyn i ben - fe gafodd y cais blaenorol ei setlo ym mis Tachwedd y llynedd wedi i'r clwb dalu eu dyledion.

Fe ddywedodd y clwb ar y pryd eu bod nhw'n siomedig fod y cais wedi cael ei gyflwyno bryd hynny, a bod dyfodol ariannol Port Talbot yn ddiogel.