Mwy o achosion o'r dwymyn goch

  • Cyhoeddwyd
Twymyn goch
Disgrifiad o’r llun,
Mae symptomau'n cynnwys brech binc neu goch, gwres a salwch chwydu

Mae 139 achos o'r dwymyn goch (Scarlet fever) wedi cael eu darganfod yng Nghymru'r flwyddyn yma'n barod - dwywaith yn uwch na'r ffigwr ar gyfer yr un cyfnod y llynedd.

Mae hyn yn uwch na'r holl achosion gafodd eu darganfod mewn 12 mis ar gyfer pob blwyddyn rhwng 1995 a 2011.

Roedd 246 o achosion yn 2012 a 186 yn 2013, felly mae'n rhy gynnar i ddweud os mai'r flwyddyn yma fydd yr uchaf ers i ffigyrau gael eu casglu.

Daw'r ffigyrau gan Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC) ac maen nhw'n ymwneud â'r cyfnod rhwng Ionawr 1 a Mawrth 11.

Maen nhw'n dweud mai yn ardal Abertawe mae'r nifer uchaf o achosion wedi bod (24), gyda phlant rhwng dau a saith oed yn cael eu heffeithio fwyaf.

Mae cynnydd sylweddol wedi cael ei weld yng Ngogledd Iwerddon hefyd.

Salwch wedi ei gario gan facteria yw'r dwymyn goch - mae'n heintus iawn ac yn cael ei drin gyda gwrthfiotigau.

'Heintus iawn'

Dyw ICC ddim yn siŵr beth yw'r rheswm dros y cynnydd mewn achosion, ond maen nhw'n amau y gallai'r gaeaf cymharol gynnes fod yn gyfrifol.

Dywedodd Dr Rhianwen Stiff o ICC: "Mae'r bacteria yma yn gyffredin ac mae llawer ohonon ni yn eu cario yn ein gwddf a'n croen heb iddyn nhw achosi unrhyw broblem i ni.

"Ond weithiau maen nhw'n gallu achosi salwch fel y dwymyn goch ac impetigo. Mae symptomau o'r dwymyn goch fel arfer yn datblygu rhyw ddau i bump diwrnod ar ôl cael eich heintio.

"Mae'r rhain yn cynnwys brech binc neu goch, gwddf tost, cur pen, gwres, tafod coch chwyddedig - sy'n cael ei alw yn strawberry tongue - wyneb gwridog, cyfog a chwydu.

"Mae'r dwymyn goch yn heintus iawn ac er nad yw'r rhan fwyaf o achosion yn ddifrifol ac yn mynd o fewn rhyw wythnos, mi allai cwrs o wrthfiotigau gyflymu'r broses o wella a lleihau'r siawns o ymledu'r haint."

Gall unrhyw un sydd eisiau triniaeth neu wybodaeth bellach gysylltu â'u meddyg teulu.