Arestio dyn ar amheuaeth o lofruddio

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu de cymru
Disgrifiad o’r llun,
Mae rhieni David Alun Lewis (uchod) wedi talu teyrnged iddo

Mae dyn 28 oed wedi ei arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth, yn dilyn marwolaeth dyn yn ardal Grangetown yng Nghaerdydd.

Cafodd corff David Alun Lewis, 45, ei ddarganfod yn rhannol yn y dŵr ar lan Afon Taf, o dan bont Heol Penarth.

Roedd heddlu wedi cael eu hysbysu i'r digwyddiad gan alwad ffôn ychydig cyn hanner nos, ddydd Mercher.

Dywedodd y Ditectif Uwcharolygydd Paul Hurley o Heddlu De Cymru: "Er bod unigolyn wedi cael ei arestio ac yn cael ei gadw yn y ddalfa, rydym yn parhau i apelio am dystion.

"Rydym yn awyddus i siarad ag unrhyw un allai fod wedi bod yn ardal Taff Embankment rhwng 7:45 a 11:45 nos Fercher, Mawrth 19."

Cafodd Mr Lewis ei weld ddiwethaf am 7:45yh ddydd Mercher, yn cerdded heibio adeilad Big Yellow Storage ar Ffordd Penarth.

Roedd yn gwisgo jîns glas golau, siaced law ysgafn, lliw nefi, a chap pêl-fasged, lliw golau gyda'r geiriau 'cross hatch' arno.

'Mor drist'

Mae rhieni Mr Lewis wedi rhoi teyrnged iddo.

Dywedodd Hetty a Glyndwr mewn datganiad: "Mae hyn mor drist. Rydym yn caru David gymaint, a fydd ein bywydau ni fyth yr un fath eto. Allwn ni ddim coelio bod rhywbeth fel hyn wedi digwydd i'n mab."

Yn ôl yr heddlu, mi roedd Mr Lewis yn byw gyda'i rieni yn Ystad Mynach. Roedd yn ymweld â Chaerdydd bob hyn a hyn, gan aros yng Nghanolfan Huggard.

Maen nhw wedi ei disgrifio fel dyn da, clyfar, oedd yn gerddor talentog.