BBC Cymru Fyw

Perchennog Farmbox Meats i wynebu cyhuddiadau

Published
image captionDafydd Raw-Rees yw perchennog Farmbox Meats Limited
Mae perchennog Farmbox Meats yn Llandre ger Aberystwyth yn wynebu honiadau yn ymwneud â cham-labelu cig ar gyfer gwerthiant.
Bydd Dafydd Raw-Rees, yn ogystal â chynrychiolydd ei gwmni Colin Patterson, yn cael eu cyhuddo o labelu cig gafr fel un ai gig oen neu gig dafad, ar 12 Chwefror 2013 neu ddiwrnod cyfagos.
Maen nhw'n wynebu 19 cyhuddiad o fynd yn groes i Ddeddf Diogelwch Bwyd 1990 ac un cyhuddiad o beidio ufuddhau i'r gofynion ar gyfer sicrhau bod pobl yn gallu darganfod o le mae eu cynnyrch wedi dod.
Daw'r datblygiad yn dilyn ymchwiliad ar y cyd rhwng Yr Asiantaeth Safonau Bwyd, Heddlu Dyfed Powys a Chyngor Ceredigion.
Mae cyfreithiwr y ddau ddyn wedi dweud wrth BBC Cymru y bydd ei gleientiaid yn herio'r honiadau. Bydd y ddau ddyn yn ymddangos gerbron Llys yr Ynadon San Steffan ar 14 Ebrill.
Yn y cyfamser, fel rhan o ymchwiliad gwahanol gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd, Heddlu Dyfed Powys a Chyngor Calderdale, mae dau ddyn wedi eu cyhuddo o fethu ac ufuddhau i'r gofynion yn ymwneud a cheffylau gafodd eu lladd ar safle yng Ngorllewin Efrog.
Mae Peter Boddy, perchennog lladd-dy yn Todmorden a David Moss, y rheolwr, wedi eu cyhuddo o dorri rheolau cyffredinol bwyd. Mae Mr Moss hefyd yn wynebu un cyhuddiad o ffugio.
Bydd y ddau yn ymddangos o flaen Llys y Goron San Steffan ym mis Ebrill.