Dim rhestru pencadlys BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae pencadlys BBC Cymru ar werth ers mis Awst

Daeth cadarnhad na fydd adeiladau BBC Cymru yn Llandaf, Caerdydd yn cael eu rhestru.

Mae'r Gweinidog Diwylliant John Griffiths wedi dweud nad oes ganddo unrhyw fwriad i restru unrhyw ran o'r safle.

Roedd Cadw, y corff sy'n gyfrifol am warchod adeiladau a cofebau yng Nghymru, wedi derbyn cais i ystyried rhoi statws gwarchodedig i bencadlys BBC Cymru.

Roedd hyn wedi achosi "pryderon sylweddol" i'r gorfforaeth, sy'n ceisio gwerthu'r prif adeilad yn Llandaf, ynghyd â Thŷ Oldfield dros y ffordd, er mwyn symud i dŷ darlledu newydd mewn lleoliad arall yn y brifddinas.

Bu'r Ganolfan Ddarlledu yn Llandaf yn gartref i BBC Cymru ers 1966.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae'r gweinidog diwylliant a chwaraeon wedi ystyried holl agweddau'r mater yma'n ofalus, gan gynnwys deunydd gafodd ei gyflwyno gan swyddogion, a safbwyntiau pobl eraill.

"Ar ôl ystyried y dadleuon gafodd eu cyflwyno mae'r gweinidog wedi penderfynu nad yw Tŷ Darlledu'r BBC o ddiddordeb archeolegol na hanesyddol ddigonol i gael ei restru."

Fe ddywedodd Cadw eu bod wedi rhoi cyngor i'r gweinidog ar y mater, ond mai Mr Griffiths oedd yn gyfrifol am wneud y penderfyniad terfynol.

Dywedodd llefarydd ar ran BBC Cymru: "Mae BBC Cymru yn croesawu penderfyniad y Gweinidog Diwylliant, John Griffiths, i beidio argymell rhestru unrhyw ran o'r safle presennol yn Llandaf.

"Ry'n ni'n parhau i weithio i baratoi'r achos busnes cryfaf posib ar gyfer adleoli.

"Bydd Bwrdd Gweithredol y BBC ac Ymddiriedolaeth y BBC yn ystyried ein cynigion terfynol ar gyfer y ganolfan ddarlledu newydd yn ystod yr wythnosau nesa."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol